Search
Close this search box.

Abortus (Vooruit)

Samenvatting

Op het vlak van abortus wil Vooruit dat “iedereen de vrijheid heeft om zélf te beslissen over eigen lijf en leven” (p. 232). Wie ongewenst zwanger is in België, zo stelt de partij, moet altijd voor abortus kunnnen kiezen zolang dat medisch en ethisch verantwoord is. Daarom wil ze seksuele en reproductieve rechten, waaronder abortus, verankeren als grondrechten (p. 233). Ook wil de partij abortuszorg erkennen als dringende medische hulp, zodat alle vrouwen, ongeacht hun statuut of levensomstandigheden, effectief toegang hebben tot de afbreking van een ongewenste zwangerschap. Door abortuszorg, net zoals euthanasiezorg, onder de definitie van gezondheidszorg onder te brengen, zijn personen bovendien beschermd door de wet op patiëntenrechten. Verder strijdt Vooruit voor een verdere versoepeling van de abortuswet, en wil de partij de termijn van 12 naar 18 weken verlengen, alsook de bedenktijd afschaffen, die zij als “betuttelend” beoordeelt. Vooruit pleit voor betaalbare abortuszorg en wil een eerste consult en begeleiding op afstand mogelijk maken. Tot slot wil de partij bijkomende gespecialiseerde multidisciplinaire abortuscentra oprichten om de beste zorg te voorzien (p. 233).

Vooruit pleit voor toegankelijke en betaalbare anticonceptie, en wil af van de leeftijdsgrens voor een extra tegemoetkoming van anticonceptie op voorschrift. Voorbehoedsmiddelen die hiv en andere soa’s helpen voorkomen, zoals PrEP en condooms, wil de partij eveneens goedkoper en toegankelijker aanbieden. Tot slot wil Vooruit blijven inzetten op sensibilisering rond een goede seksuele gezondheid (zie ook relationele en seksuele opvoeding).

Impact

Het verlengen van de wettelijke termijn voor abortus tot 18 weken vermindert de tijdsdruk op ongewenst zwangere personen die de huidige grens van 12 weken naderen. Ook zou een verlenging betekenen dat personen die dit maximumtermijn al overschreden niet meer naar Nederland of het VK moeten te trekken, waar abortus mogelijk is tot 22 weken na bevruchting. Belangrijk is dat een abortus in het buitenland verhoogde kosten met zich meebrengt. Onder de huidige abortuswetgeving is de toegang tot abortus na 12 weken dan ook vooral een privilege voor wie deze kosten kan dragen. De verlenging die Vooruit bepleit betekent democratisering van het recht op abortus. Het afschaffen van de bedenktijd helpt dan weer om het stigma rond abortus en moraliserend karakter van de huidige wetgeving terug te dringen. Iemand die om abortus vraagt verplichten om zich zes dagen te bedenken, insinueert namelijk dat die vraag onderdoordacht of zelfs verkeerd is.