Search
Close this search box.

Relationele en seksuele vorming (Vooruit)

Samenvatting

Onderwijs kan volgens Vooruit een belangrijke rol spelen in het doorbreken van oude rolpatronen en genderstereotypen (p. 228). De partij wil seksuele en relationele opvoeding moderniseren en verankeren in de eindtermen. Op die manier beoogt Vooruit discriminatie, seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag te helpen bestrijden. Ook wil ze de kennis over gender- en seksuele diversiteit bij leraren verankeren door deze op te nemen in de lerarenopleiding.

Impact

Onderwijs speelt een cruciale rol in het vormen van waarden en normen, attitudes en overtuigingen. Jongeren bewust maken van rolpatronen en genderstereotypen is dan ook essentieel voor het bevorderen van gendergelijkheid. Het is daarom van groot belang dat leerkrachten de juiste tools hebben om deze onderwerpen effectief in de klas te bespreken. Gender- en seksuele diversiteit opnemen in lerarenopleidingen kan bijdragen aan een inclusieve leeromgeving en op lange termijn een positief effect hebben op het  onderwijs. Relationele en seksuele opvoeding verankeren in de eindtermen verzekert bovendien dat deze lessen, die bijdragen aan een gezonde seksuele en relationele ontplooiing van jongeren, geïntegreerd worden op school. Vooruit licht haar visie rond de inhoud van dergelijke lessen echter niet toe. Deze lessen, en in het bijzonder de inhoud en de corresponderende gepaste leeftijd van kinderen en jongeren, werden de afgelopen legislatuur namelijk voorwerp van debat. Meer duiding bij de visie van Vooruit hieromtrent is dus belangrijk.