Search
Close this search box.

Organisaties

Het project één stem voor gelijke kansen is een samenwerking van de volgende organisaties:

RoSa vzw

Kenniscentrum voor gender en feminisme

Vrouwenraad

Koepelorganisatie voor verenigingen die werken aan gelijke kansen en rechten voor m/v/x in een diverse samenleving

çavaria

Vlaamse belangenverdediger van LGBTI+ mensen en koepel van LGBTI+ organisaties

Kif Kif

Interculturele beweging die strijdt voor gelijkheid en tegen racisme

GRIP vzw

Mensenrechten­organisatie van en voor personen met een handicap

Netwerk tegen Armoede

Netwerk van 61 verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen

Ella vzw

Kenniscentrum voor gender en etniciteit

RoSa vzw

Kenniscentrum voor gender en feminisme

Contactpersoon pers:
Bieke Purnelle, directeur – 0488 46 09 43

Vrouwenraad

Koepelorganisatie voor verenigingen die werken aan gelijke kansen en rechten voor m/v/x in een diverse samenleving

Contactpersoon pers:
Kim De Weerdt, directeur – 02 229 38 19

 

çavaria

Vlaamse belangenverdediger van LGBTI+ mensen en koepel van LGBTI+ organisaties

Contactpersoon pers:
Eef Heylighen, woordvoerder – 0475 43 16 41

Kif Kif

Interculturele beweging die strijdt voor gelijkheid en tegen racisme

Contactpersoon pers:
Nina Henkens, coördinator – nina@kifkif.be

GRIP vzw

Mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap

Contactpersoon pers:
Katrijn Ruts, stafmedewerker beleid – 0499 62 27 39

Netwerk tegen Armoede

Netwerk van 61 verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen

Contactpersoon pers:
Gert Van Tittelboom, communicatieverantwoordelijke – 0478 395 704

Ella vzw

Kenniscentrum voor gender en etniciteit

Contactpersoon pers:
Fatma Arikoglu, stafmedewerker – 0485 64 06 06

Een woordje uitleg

Gender verwijst naar het geheel van dominante ideeën, sociale normen en maatschappelijke verwachtingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Het gaat niet over persoonlijke opvattingen, maar over wat er leeft in de samenleving. Gender gaat over cultuur veeleer dan natuur. Welke eigenschappen vinden we typisch ‘vrouwelijk’ en welke ‘mannelijk’? Welke rollen en taken vinden we ‘normaal’ voor vrouwen, en welke voor mannen? Welk gedrag vinden we ‘gepast’ of juist ‘ongepast’ voor vrouwen en mannen? En hoe organiseren al die overtuigingen onze samenleving?

Sekse of biologisch geslacht daarentegen is puur biologisch. Het gaat dus over iemands biologisch geslacht en verwijst naar lichamelijke verschillen op het vlak van genen, genitaliën of geslachtsklieren die geslachtshormonen aanmaken. Het zijn verschillen die we kunnen vaststellen en waarover we feitelijke uitspraken kunnen doen. Het binaire model gaat uit van twee geslachten: mannen en vrouwen, met welomlijnde en van elkaar verschillende geslachtskenmerken. Maar er zijn ook mensen van wie de geslachtskenmerken niet binnen de klassieke tweedeling M/V vallen. Die mensen hebben een intersekse lichaam.

Genderidentiteit draait dan weer om het zelfbeeld en identiteitsgevoel van een individu. Hoe voelt iemand zich op het spectrum van mannelijkheid en vrouwelijkheid? Sluit dat gevoel aan bij het label dat die kreeg bij de geboorte? Genderidentiteit is hoogst persoonlijk en kan niet bepaald worden door een ander. Sekse en genderidentiteit zeggen dus iets over het lichaam en identiteitsgevoel van een individu, terwijl gender iets zegt over de verwachtingen en de structuren in de samenleving. Hoewel de samenleving verwacht mensen te kunnen indelen in binaire hokjes, is er dus veel meer diversiteit tussen mensen op het vlak van sekse of genderidentiteit.