Search
Close this search box.

Speerpunten van Netwerk tegen Armoede

Participatie van mensen in armoede

 • Centrale rol voor ervaringsdeskundigen in armoede in het beleid
 • Beleidsparticipatie van mensen in armoede (armoedetoets, VPAO, HPAO, naleving van VAPA)

Menswaardig inkomen

 • Inkomens boven de armoedegrens
 • Hervorming statuut samenwonende
 • Versterkt Groeipakket

Gezondheidszorg

 • Veralgemeende derdebetalersregeling
 • Toegankelijke tandzorg (preventief en curatief)
 • Psychologische hulp voor kwetsbare jongeren

Kinderopvang

 • Inclusieve kinderopvang: voldoende opvangplaatsen voor gezinnen in armoede 
 • Betaalbare kinderopvang: alle opvangplaatsen inkomensgerelateerd

Onderwijs

 • Maximumfactuur in het middelbaar onderwijs 
 • Toegang tot leermiddelen voor alle leerlingen op 1/9
 • Structurele samenwerking tussen scholen en ouders

Vrije tijd

 • Structurele kortingstarieven in elke regio
 • Toeleiding naar vrijetijdsbesteding van mensen in armoede

Werk

 • Behoud het recht op werkloosheidsuitkeringen voor langdurig werkzoekende
 • Voorzie integrale trajectbegeleiding op maat 
 • Garandeer eerlijke statuten voor iedere werknemer

Wonen

 • Verhoog het aanbod en bouwritme van sociale woningen via het sociaal bindend objectief en de sociale last. 
 • Waarborg kwalitatieve en betaalbare woningen op de private markt (huurpremie)
 • Massale investeringen om woningen energiezuinig te maken

Klimaat

 • Investeringen in betaalbaar openbaar vervoer 
 • Toegankelijk openbaar vervoer dat voorziet in de beloofde basisbereikbaarheid
 • Betaalbare en groene energie voor gezinnen in armoede: uitgebreid sociaal energietarief

Digitalisering

 • Garanties voor de fysieke toegankelijkheid van diensten (principe CCC)
 • Betaalbaar alternatief voor hard- en software uit