Search
Close this search box.

Ruimte voor een kritisch en autonoom middenveld (PVDA)

Impactanalyse

De PVDA legt in haar programma de link tussen de wereldwijde concentratie van rijkdom, en een groeiend maatschappelijk verzet tegen de maatschappelijke problemen die hierdoor worden veroorzaakt. De partij benadrukt hierbij het belang van onafhankelijke middenveldorganisaties als ‘luis in de pels van de overheid’. PVDA veroordeelt de pogingen van (extreem)rechtse partijen om subsidies van kritische en antiracistische middenveldorganisaties te schrappen.

Ook bekritiseert de PVDA in haar programma dat van het maatschappelijk middenveld steeds vaker wordt verwacht dat het gedepolitiseerd en gedepolariseerd werkt als voorwaarde om hun subsidies te behouden.

Relevante passages uit het partijprogramma van PVDA

“De laatste jaren staat het antiracistisch en kritisch middenveld onder druk, zeker in Vlaanderen. Ze zijn een luis in de pels van de overheid, en bekritiseren terecht de trage besluitvorming en de weerstand tegen de nodige antiracistische maatregelen. In Vlaanderen krijgt het kritische middenveld expliciet de boodschap om niet aan politiek te doen, niet al te kritisch te zijn, of om “geen verdeeldheid te organiseren”. Subsidies worden in vraag gesteld, verminderd of geschrapt zoals bij School zonder Racisme.. Sectoren en instellingen worden ‘gereorganiseerd’, waarbij ze inboeten aan onafhankelijkheid (denk aan wat er gebeurde met het Minderhedenforum), of waarbij hun mandaat wordt gekortwiekt, zoals bij het Vlaams Mensenrechteninstituut.”