Search
Close this search box.

Ruimte voor een kritisch en autonoom middenveld (Open Vld)

Samenvatting

“De autonomie van cultuurmakers is heilig. Kunstenaars en artiesten bepalen zelf hun artistieke koers. Politieke bemoeienis schaadt hun vrijheid van meningsuiting en creativiteit. Politici horen niet thuis in de bestuursraden van culturele entiteiten. Dit garandeert dat culturele expressie vrij blijft van politieke invloeden, essentieel voor een levendige en diverse culturele sector. Hierdoor wordt de culturele autonomie gewaarborgd.” (p. 134)

Impactanalyse

Het is positief dat Open Vld zich uitspreekt tegen politieke bemoeienissen in culturele entiteiten. Veel politieke druk wordt ook gezet op sociaal-culturele middenveldorganisaties. Het is jammer dat Open Vld hierover geen standpunt inneemt.