Search
Close this search box.

Monitoring van het Vlaams Mensenrechteninstituut i.s.m. het middenveld (PVDA)

Impactanalyse

De PVDA kadert de oprichting van VMRI in de realisatie van het 70-puntenplan van Vlaams Belang uit 1992. De partij veroordeelt deze ‘aantasting van de onafhankelijkheid’ van mensenrechteninstellingen en organisaties die opkomen voor de rechten van minderheden. Daarbij verwijst de PVDA ook naar de gedwongen fusie van het Minderhedenforum met Join Vlaanderen tot LEVL. Waar Kif Kif het VMRI nu accepteert als het nieuwe gelijkheidsorgaan en vooral wil inzetten op monitoring van de onafhankelijkheid ervan, pleit de PVDA voor een herbeoordeling van Unia als interfederaal centrum voor gelijke kansen.

Relevante passages uit het partijprogramma van PVDA

De normalisering van extreemrechts

“In zijn 70-puntenplan van 1992, dat leidde tot de veroordeling van de partij wegens racisme, pleitte het Vlaams Belang al voor het opdoeken van Unia, toen nog het ‘Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding’. De normalisering van extreemrechts is ondertussen zo ver gevorderd, dat de partij niet eens meer haar eigen programma hoeft uit te voeren. In 2022 besliste de Vlaams Regering namelijk zelf om uit Unia te stappen.”

Herevaluatie van Unia als interfederaal centrum voor gelijke kansen

“We herwaarderen Unia als interfederaal centrum voor gelijke kansen. We zorgen voor één meldpunt dat slachtoffers doorverwijst naar de juiste instantie.”

Reorganisatie van instellingen en aantasting van hun onafhankelijkheid

“Sectoren en instellingen worden ‘gereorganiseerd’, waarbij ze inboeten aan onafhankelijkheid (denk aan wat er gebeurde met het Minderhedenforum), of waarbij hun mandaat wordt gekortwiekt, zoals bij het Vlaams Mensenrechteninstituut.”