Search
Close this search box.

Monitoring van het Vlaams Mensenrechteninstituut i.s.m. het middenveld (Open Vld)

Samenvatting

Open Vld pleit voor een uitbreiding van het mandaat van het Vlaams Mensenrechteninstituut. De geschillenkamer moet zich kunnen uitspreken over alle mensenrechtenschendingen. 

  • “We breiden het mandaat van het Vlaams mensenrechteninstituut uit. De geschillenkamer moet zich kunnen uitspreken over alle mensenrechtenschendingen. Mensenrechten zijn een van de belangrijkste hoekstenen van onze rechtsstaat. Opdat burgers sneller weten wat hun rechten zijn en hoe ze deze kunnen afdwingen, breiden we het mandaat van het Vlaams Mensenrechteninstituut verder uit.” (p. 107)
  • “De bescherming van mensenrechten in Vlaanderen moet beter. Door een duidelijke afbakening van wie wat doet, wordt verwarring voorkomen en kunnen burgers zich gerichter tot de juiste instantie wenden. We zorgen voor een goede taakverdeling voor het Vlaams Mensenrechteninstituut om overlappende bevoegdheden te elimineren en de samenwerking te versterken. Zo weet iedereen waar hij moet zijn om welk recht te doen gelden.”(p. 107)

Impactanalyse

Over de mandaat uitbreiding is de partij nog vaag: welke bevoegdheden wil men toevoegen en op welke manier?  Eveneens over de rol van de middenveldorganisaties in het bestuur van het Vlaams Mensenrechteninstituut. Een duidelijke afbakening zou er wel voor kunnen zorgen dat de beleidsagenda’s van het middenveld en het VMRI beter op elkaar afgestemd worden.