Search
Close this search box.

Monitoring van het Vlaams Mensenrechteninstituut i.s.m. het middenveld (N-VA)

Impactanalyse

Het is goed dat N-VA benoemt dat ze het VMRI wil evalueren en bijsturen waar nodig. Het is echter van groot belang dat middenveldorganisaties die betrokken groepen vertegenwoordigen hierbij betrokken worden.

Relevante passages uit het partijprogramma van N-VA

“We hechten belang aan de werking van het Vlaamse Mensenrechteninstituut na de uitstap uit Unia. Het VMRI moet voluit uiting geven aan haar bredere mensenrechtenopdracht en deze invulling geven op Vlaamse schaal. We evalueren de werking van het VMRI en sturen bij waar nodig. We pleiten ook voor de volledige uitstap uit Unia voor federale materies en kantelen de behandelingen van klachten in bij de werking van het VMRI.” (p. 89)