Search
Close this search box.

Monitoring van het Vlaams Mensenrechteninstituut i.s.m. het middenveld (Groen)

Samenvatting

Het Vlaams Mensenrechteninstituut wordt niet expliciet genoemd in het verkiezingsprogramma. Wel gaat groen uitgebreid in op de rol van het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM). 

Impactanalyse

Een focus op het federale niveau valt te verdedigen omdat het beter aansluit bij internationale richtlijnen. De keuze voor regionalisering van mensenrechteninstellingen zorgt inderdaad voor versnippering, en daarom is een eenheidsloket een goed voorstel. Wel is het ook in het belang van slachtoffers van discriminatie dat er tegelijkerijd toegezien wordt op de werking van het Vlaams Mensenrechteninstituut, in nauwe samenwerking met het middenveld.

Relevante passages uit het partijprogramma van Groen

“Onafhankelijke mensenrechteninstellingen spelen een belangrijke rol in de bescherming van de mensenrechten. Deze legislatuur heeft een volwaardig Federaal Mensenrechteninstituut (FIRM) vorm gekregen. Het is erin geslaagd een uitstekende reputatie op te bouwen, en is van grote waarde voor de bescherming van de mensenrechten in ons land. Het regeerakkoord voorzag in een interfederalisering van het FIRM, en in een uitbreiding van zijn bevoegdheid, zodat het ook klachten kan ontvangen. Door de oprichting van een Vlaams Mensenrechteninstituut, is een volwaardige interfederalisering niet meer mogelijk. Groen pleit ervoor de interfederalisering van het Instituut op asymmetrische wijze verder te zetten. We geven het FIRM ook de bevoegdheid om op te treden als Nationaal Preventiemechanisme, in uitvoering van het Optioneel Protocol bij het Europees Verdrag ter voorkoming van Foltering (OPCAT). Het FIRM krijgt zo de bevoegdheid plaatsen van vrijheidsberoving te bezoeken, en vast te stellen of mensen die van hun vrijheid zijn beroofd menswaardig worden behandeld. 

Om het landschap van instellingen te vereenvoudigen, richten we een eenheidsloket op voor alle mensenrechteninstellingen, op alle niveaus. Elk instituut behoudt zijn bevoegdheid, maar de burger kan naar één mensenrechtenloket stappen, dat begeleidt en doorverwijst. 

Alleen verregaande samenwerking tussen de verschillende instellingen die ons land rijk is, in de vorm van een samenwerkingsakkoord, zal ervoor kunnen zorgen dat ons land kan voldoen aan de Principes van Parijs, de VN-standaarden voor mensenrechteninstellingen. Op termijn evalueren we het gehele mensenrechtenlandschap, en vereenvoudigen we structureel waar mogelijk en wenselijk.” (uitgebreid programma p. 73)