Search
Close this search box.

Monitoring van het Vlaams Mensenrechteninstituut i.s.m. het middenveld (cd&v)

Samenvatting

“Mensenrechten zijn de allerbelangrijkste rechten. Het jaar 2022 zag de oprichting van het Vlaamse Mensenrechteninstituut. Het is een ontzettend belangrijke stap waaraan cd&v volop heeft meegewerkt en die duidelijk bewijst dat Vlaanderen de bescherming van de mensenrechten ernstig opneemt en het respect ervoor op een efficiënte manier wil handhaven. cd&v zet volop in op de verdere operationalisering van het Vlaams Mensenrechteninstituut tot een toegankelijke en slagkrachtige instelling, die met het  nodige gezag oordelen kan vellen.  Maar mensenrechten stoppen niet aan de grenzen van een regio. Samenwerking met de andere mensenrechteninstellingen in het land zoals het FIRM en Unia moeten, in het belang van de rechtzoekende, maximaal uitgebouwd worden. Die samenwerking moet ook garanderen dat het Vlaamse Mensenrechteninstituut een A-status kan behalen.  We zetten in op toegankelijkheid tot de verschillende mensenrechteninstellingen. We werken daarvoor een toegankelijk eenheidsloket uit.” (p.82)

Impactanalyse

Zoals cd&v in haar partijprogramma correct vermeldt, stoppen mensenrechten stoppen niet aan de grenzen van de regio’s. Toch regionaliseerde de Vlaamse regering haar mensenrechteninstelling. Dit zorgt voor een versnippering die de toegankelijkheid in gevaar brengt. Een toegankelijk eenheidsloket is dus nodig. cd&v spreekt in haar programma niet over de samenwerking tussen de VMRI en het middenveld.