Search
Close this search box.

Kerntaken van de politie (Open Vld)

Samenvatting

Open Vld pleit voor minder, maar sterke politiezones door een fusiebeweging met meer aandacht voor wijkpolitie. Verder zou er strenger opgetreden moeten worden tegen straatintimidatie, meer anonieme controle uitgevoerd worden door de politie en verzwaarde straffen voor geweld tegen de politie gegeven worden. 

Impactanalyse

Open Vld is vaag over hoe de politie straatintimidatie interpreteert en wanneer strengere optredens nodig zijn. Het gebrek aan richtlijnen met betrekking tot gebruik van geweld kan dodelijke gevolgen hebben, zoals al gebleken is in incidenten van buitensporig politiegeweld. Uit ons onderzoek naar deze incidenten in België blijkt dat de aanvankelijke reden voor het politieoptreden vaak futiel was, en niet gerelateerd aan zware criminaliteit: onevenredig en dodelijk geweld als gevolg van onnodig politieoptreden. De partij vermeldt niets over  buitensporig politiegeweld en onbevooroordeelde, juridische klachtenprocedures, waardoor de  ervaringen met de politie van mensen met een migratieachtergrond worden geminimaliseerd of zelfs genegeerd.

Relevante passages uit het partijprogramma van Open Vld

  • “Van politie en hulpverleners moet men afblijven. In een maatschappij waarin waarden en normen snel veranderen moeten we gepast reageren. De straffen voor geweld tegen de politie, hulpverleners en andere beschermde maatschappelijke functies worden verzwaard.” (P.76)
  • …”Het kan niet dat we ons niet veilig kunnen voelen als we over straat lopen of in het uitgaansleven. Er moet strenger opgetreden worden tegen (seksuele) straatintimidatie. Strenger optreden en meer (anonieme) controles door politie. Wie een eerste keer betrapt wordt moet onmiddellijk een lik-op-stukboete betalen. Recidivisten worden voor de rechtbank vervolgd. Zo kan iedereen zonder zorgen op straat lopen of uitgaan.” (P.77)
  • “We vereenvoudigen de werking van de Federale Politie. We moeten de Federale Politie meer flexibel en daadkrachtig maken om beter te kunnen strijden tegen diverse (prioritaire) fenomenen. De organisatie met politiechefs en directies moet duidelijker. Ook de financiering kan anders, waarbij we gaan werken met een eigen budgettaire enveloppe. De positie van de Wegpolitie, Spoorwegpolitie en Scheepvaartpolitie wordt herbekeken. Zo kan de federale politie zich meer focussen op specialisatie qua fenomenen en onderzoek.” (P.83)