Search
Close this search box.

Kerntaken van de politie (Groen)

Impactanalyse

Het programma bevat veel voorstellen over de werking van de politie, over georganiseerde misdaad en het aanpakken van drugs. Het vergroten van de integriteit van de politie staat op de agenda, net als aandacht besteden aan racisme binnen de politieopleiding en, dat etnische profilering moet worden tegengegaan. Er staat ook dat er een commissie en een loket voor klachten moeten komen. Politiegeweld wordt nergens expliciet genoemd. Preventief gezondheidsbeleid wordt ook uitgebreid genoemd, wat belangrijk is om risicovolle politieinterventies te voorkomen. 

Relevante passages uit het partijprogramma van Groen

66 “….. in elke lokale politiezone een referentieambtenaar als aanspreekpunt voor klachten over discriminatie en haatmisdrijven. Deze ambtenaar staat ook in voor de opvolging van klachten.”

66 “….grondige aandacht voor discriminatie en racisme in de politieopleiding”

74 “Klassenjustitie en een ongelijke behandeling van burgers door rechters, politie en administraties zijn dus onaanvaardbaar.”

75 “….een ketenaanpak van drugscriminaliteit, met zowel aandacht voor preventie en zorg als voor repressie. We zorgen ook voor meer gespecialiseerde magistraten”

85 “….politie toegankelijker maken met meer wijkagenten en wijk- kantoren”

85 “…de werkomstandigheden en het statuut van de politie verbeteren. We maken zij-instroom mogelijk en moderniseren en verbeteren de opleiding grondig” 

85 “…de gerechtelijke politie verder versterken met gespecialiseerde speurders voor complexe en georganiseerde criminaliteit”

85 “…. de integriteit van de politie verhogen. Dat doen we bijvoorbeeld met een sterkere deontologische commissie en een eengemaakt loket voor klachten”

85 “..een einde maken aan etnische profilering. Diversiteit en anti-discriminatie maken we een belangrijker onderdeel van de opleiding en we verplichten registratie en motivering bij controles”

85 “….dat burgers toegang kunnen vragen tot de bodycambeelden waarop ze gefilmd werden”

85 “…geweld door drugbendes bestrijden, met oog voor de volledige keten van drugshandel en een gespecialiseerde recherche die de geldstromen traceert (“follow the money”).”

85 “….voortdurende waakzaamheid voor gewelddadig extremisme, zoals het jihadisme en het groeiend gevaar van extreem- rechts, via de veiligheidsdiensten en fijnmazige informele netwerken van mensen op het terrein”

Preventief sociaal en gezondheidsbeleid

50 “….meer investeren in de Centra voor Geestelijke Gezondheids- zorg. We werken de wachtlijsten weg. Wie nood heeft aan gespecialiseerde hulp, moet die snel kunnen vinden.”

50 “….dubbel zoveel investeren in preventie. Het preventiebudget wordt onder andere gebruikt voor vaccinatie, preventie van verslaving en preventieve gezondheidsscreenings”

50 “….één aanspreekpunt tijdens je hele traject in de geestelijke gezondheidszorg”

63 “…dubbel zoveel investeren in preventie. Het preventiebudget wordt onder andere gebruikt voor vaccinatie, preventie van verslaving en preventieve gezondheidsscreenings”

p. 75 “…gokverslaving echt aanpakken. We zorgen voor strikte regels voor gok- bedrijven, een hervorming van de Kansspelcommissie en een strenge regulering van de Nationale Loterij”