Search
Close this search box.

Juridische en proactieve praktijktesten om discriminatie op te sporen (Vlaams Belang)

Samenvatting

 Het Vlaams Belang wil geen invoering van praktijktesten voor het afsluiten van huurcontracten. Ze willen ook geen ‘positieve discriminatie’ en geen anonieme praktijktesten op de arbeidsmarkt.

 “Gelijke rechten voor alle Vlamingen, zonder positieve of negatieve discriminatie. Zogenaamd diversiteitsbeleid wordt afgeschaft in alle overheden en op alle niveaus. (…) Geen overheidssubsidies voor provinciale en lokale besturen, noch voor verenigingen of bedrijven die zich bezondigen aan (positieve) discriminatie.” (p. 77)

Impactanalyse

De huidige onderzoeken aan de hand van praktijktesten tonen aan dat er op de arbeid – en woonmarkt tegenover verschillende groepen, en vooral tegenover mensen met een handicap en mensen met migratieachtergrond een substantiële en structurele negatieve discriminatie bestaat. Hun risico om gediscrimineerd te worden is verschillende malen hoger dan groepen zonder deze kenmerken. De sensibiliserende praktijktesten, die het Vlaams Belang wil afschaffen, verlagen dit discriminatierisico voor een bepaalde periode – dit werd al verschillende keren aangetoond door wetenschappers op verschillende plekken. Hoewel het Vlaams Belang in hun programma schrijft dat ze tegen discriminatie zijn (‘positief of negatief’) geven ze nergens aan hoe ze daarrond beleid willen voeren. Ze willen af van praktijktesten en diversiteitsbeleid, maar geven geen alternatief.