Search
Close this search box.

Juridische en proactieve praktijktesten om discriminatie op te sporen (PVDA)

Impactanalyse 

Het PVDA-partijprogramma onderkent dat academische praktijktesten en bewustwordingscampagnes hun beperkingen hebben. De partij benadrukt de noodzaak van juridische praktijktesten, meer middelen voor inspectiediensten en boetes op basis van de grootte van bedrijven.

De PVDA heeft in haar programma ook aandacht voor de methodologische verbetering van praktijktesten, door deze in verschillende stadia van de verhuur uit te voeren. Dat is nodig, omdat uit de praktijk blijkt dat discriminatie op de huurmarkt zich steeds vaker verplaatst van de eerste fase naar latere fases in het selectieproces.

Relevante passages uit het partijprogramma van PVDA

Erkenning van het probleem:

“Toch krijgen mensen omwille van hun huidskleur of migratieachtergrond nog steeds minder kansen op een job of woning door racisme en discriminatie.”

Meer middelen voor inspectiediensten, juridische praktijktesten en NGO’s. Boetes op basis van bedrijfsgrootte:

“We geven inspectiediensten voldoende middelen om discriminatie op te sporen met proactieve en systematische praktijktesten.Het gerecht aanvaardt praktijktesten als bewijslast, ook indien uitgevoerd door middenveldorganisaties. We bestraffen werkgevers die in de fout gaan, in verhouding tot de grootte van hun bedrijf.

Tests in verschillende stadia, gebruik van big data en statistische methoden:

“De Stad Gent voerde al drie golven academische praktijktesten uit op de huurmarkt. Ondanks preventie en vorming blijft een harde kern van verhuurders discrimineren. Dit toont de noodzaak aan van juridische praktijktesten die ook leiden tot effectieve en proportionele straffen. Dat betekent: zwaar genoeg om een gedragsverandering af te dwingen, en dus zwaardere sancties en boetes voor grote immokantoren dan voor de kleine huisbaas.

De Gentse ervaring toont ook aan dat de discriminatie zich verplaatst van de eerste contactname (bijvoorbeeld via mail), naar latere fases in het selectieproces (bezoek toezeggen, en uiteindelijke toekenning). Dat wil zeggen dat praktijktesten die verschillende fases moeten testen, en niet enkel beperkt mogen worden tot de eerste fase van contactname (die gemakkelijker getest kan worden met een mail of telefoontje). Tot slot zullen statistische methodes nodig zijn zoals data-mining om voor grote immo-kantoren discriminatie vast te stellen over het gehele selectieproces.”