Search
Close this search box.

Juridische en proactieve praktijktesten om discriminatie op te sporen (Open Vld)

Samenvatting

Open Vld wil inzetten op correspondentie- of praktijktesten om discriminatie op de arbeids- en huurmarkt tegen te gaan. 

“Iedereen heeft een gelijke kans op de huurmarkt. Om gelijke kansen te waarborgen voor iedereen, zetten we in op praktijktesten op de huurmarkt. Eventuele discriminatie kan zo objectief in kaart worden gebracht. Het zal niet alleen zorgen om dit aan te pakken in individuele gevallen, maar ook om bewustwording te creëren over de gevolgen van discriminatie voor onze samenleving.” (p.35)

Impactanalyse

Het inzetten van praktijktesten om discriminatie te meten en te sensibiliseren werkt gedeeltelijk en tijdelijk om discriminatie te verminderen. Een sanctionerend luik is nodig. Door het gebrek aan strafrechtelijke procedures op dit moment blijven de vele vastgestelde inbreuken op de antidiscriminatiewetgeving helaas onbestraft.