Search
Close this search box.

Juridische en proactieve praktijktesten om discriminatie op te sporen (Groen)

Impactanalyse

Een Nationaal Actieplan, praktijktesten op woningmarkt en arbeidsmarkt komen uitgebreid aan bod in het programma van Groen. Hierbij wordt ook genoemd dat er genoeg controle/inspectie moet zijn daarop en dat er sancties moeten zijn. Op die manier wordt er niet enkel gesensibiliseerd, maar worden hardnekkige discrimineerders ook bestraft.

Relevante passages uit het partijprogramma van Groen

Arbeidsmarkt

“Inspectiediensten worden bevoegd om non-discriminatie te handhaven door middel van proactieve praktijktesten. Bij inbreuken op het discriminatieverbod moeten passende sancties worden opgelegd. De inspectiediensten krijgen hiervoor extra middelen en menselijk kapitaal.” (uitgebreid programma p. 50)

Huis-, woning- en arbeidsmarkt

p.34 “Alle vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt pakken we aan, want ze verhinderen dat mensen met talent hun plek vinden.”

  1. 35 “discriminatie op de arbeidsmarkt bestrijden met streefcijfers, positieve acties en praktijktesten bij sollicitaties. Als discriminatie vastgesteld wordt, volgen sancties”
  2. 66 “…discriminatie op de woon- en arbeidsmarkt bestrijden met praktijktesten en passende sancties”
  3. 66 “…een ambitieus nationaal actieplan tegen racisme, samen met alle regeringen en met iedereen die werkt aan meer gelijkheid. We verwachten dat ook de Vlaamse Regering bijdraagt, zoals de federale, Brusselse en Waalse regering al gedaan hebben.”

Inspectiediensten

  1. 76 “…. meer capaciteit bij inspectiediensten. Inspecties focussen op wanpraktijken in sectoren waar veel misbruik is”
  2. 76 “We willen de inspectiediensten die arbeidsomstandigheden controleren, versterken. We willen strenger optreden tegen uitbuiting, en zorgen voor rechtvaardige contracten.”
  3. 66”…. inspectiediensten de mensen en middelen geven om discriminatie op te sporen en aan te pakken.”
  4. 66 “….in elke lokale politiezone een referentieambtenaar als aanspreekpunt voor klachten over discriminatie en haatmisdrijven. Deze ambtenaar staat ook in voor de opvolging van klachten”

Sancties/straffeloosheid

p.66 “…dat bedrijven die zich schuldig maken aan discriminatie uitgesloten worden van overheidsopdrachten.”

  1. 66 “….discriminatie op de woon- en arbeidsmarkt bestrijden met praktijktesten en passende sancties”

p. 66 “De strijd tegen racisme, seksisme en discriminatie van LGBTI+ personen en personen met een handicap, die staat voor ons bovenaan de politieke agenda. Iedereen zou zich welkom, veilig en gerespecteerd moeten voelen in de samenleving. Of het nu op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, op de woonmarkt of ergens anders is. We pakken discriminatie en uitsluiting aan en sanctioneren waar nodig. Verschillende vormen van uitsluiting en discriminatie versterken elkaar, en daar moet het beleid rekening mee houden. Als je wordt uitgesloten, moet je kunnen rekenen op de overheid. Bij vermoedens van discriminatie moet de overheid handelen, en slachtoffers onvoorwaardelijke steun bieden.”