Search
Close this search box.

Juridische en proactieve praktijktesten om discriminatie op te sporen (cd&v)

Samenvatting

  • “De strijd tegen leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt moet op vele fronten gevoerd worden. De overheid moet actief sensibiliseren bij werkgevers en leidinggevenden omtrent stereotypes en vooroordelen over oudere werknemers. We zijn voorstander van praktijktesten op de arbeidsmarkt, om leeftijdsdiscriminatie door werkgevers tegen te gaan.” (p.76)

  • “Alle onderzoeken tonen aan dat racisme en discriminatie nog steeds een groot probleem zijn in onze samenleving: in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt. Dat is onaanvaardbaar. We moeten dan ook maatregelen nemen om discriminatie actief op te sporen en te bestrijden. Daarom is cd&v voorstander van het organiseren van praktijktesten (correspondentietesten) om discriminatie op te sporen.” (p. 83)

Impactanalyse

Praktijktesten blijven een belangrijk instrument voor het beleid om discriminatie tegen te gaan. Om nog meer impact te hebben is het belangrijk dat beleidsmakers een onderscheid maken tussen verschillende soorten praktijktesten en die ook gericht en strategisch inzetten. Zo zijn er academische testen die een sensibiliserend effect hebben (universiteiten gebruiken praktijktesten om in opdracht van besturen discriminatie te meten) en juridische praktijktesten die als doel hebben om om overtreders ook te laten vervolgen en bestraffen door de rechtbank. Beiden zijn nodig. Bovendien moet opgemerkt worden dat praktijktesten, zowel op de huur – als de arbeidsmarkt, ingezet kunnen worden om verschillende vormen van discriminatie op te sporen en te bestrijden. Dit gaat niet enkel over leeftijdsdiscriminatie en racisme maar ook discriminatie tegen LGBTQIA+personen, mensen met een handicap, mensen in armoede, alleenstaanden, … en iedereen die zich op verschillende kruispunten van maatschappelijke uitsluiting bevindt.