Search
Close this search box.

Vertegenwoordiging en besluitvorming (Vlaams Belang)

Samenvatting

Vlaams Belang schrijft in haar partijprogramma quota op verkiezingslijsten te willen afschaffen (p. 15), maar geeft daarbij geen verdere duiding. Wel pleit de partij in een hoofdstuk getiteld “woke – doe normaal” voor “gelijke rechten voor alle Vlamingen, zonder positieve of negatieve discriminatie. Zogenaamd diversiteitsbeleid wordt afgeschaft in alle overheden en op alle niveaus” (pp. 76-77).

Impact

Dat Vlaams Belang tegen quota op verkiezingslijsten is, betekent dat ze geen gelijke politieke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen wensen door middel van tijdelijke en effectieve maatregelen, of dat dit voor hen geen doel is. In haar partijprogramma wordt niet ingegaan op de reden waarom ze quota willen afschaffen. Interessant is dat Vlaams Belang ruim aandacht besteedt aan democratie in haar partijprogramma. Zo zou het cordon sanitair – dat in essentie is opgericht omwille van het ondemocratische karakter van Vlaams Belang – een inbreuk vormen op de democratie. Het verband tussen een gezonde democratie en een gelijke afspiegeling van de samenleving legt de partij niet. Vlaams Belang is tegen positieve discriminatie en diversiteitsbeleid in alle overheden en op alle niveaus. Dergelijke instrumenten beogen net een structurele ondervertegenwoordiging van specifieke groepen te remediëren vanuit het idee dat gelijke politieke vertegenwoordiging essentieel is in een gezonde democratie die gelijkheid bevordert in beleid. Door zich te verzetten tegen “positieve en negatieve discriminatie” stelt Vlaams Belang positieve discriminatie gelijk aan discriminatie, zoals ze expliciet aangeeft op haar website. Een instrument om gelijkheid in uitkomst te bevorderen wordt daardoor voorgesteld als een inbreuk op gelijkheid. Dit toont dat Vlaams Belang een enge interpretatie van gelijkheid voorstaat, met name formele gelijkheid. Haar afkeurende visie op genderquota getuigt van een sterk geloof in meritocratie evenals een ontkenning van structurele discriminatiemechanismen die resulteren in ongelijkheden, waaronder genderongelijkheid.