Search
Close this search box.

Relationele en seksuele vorming (PVDA)

Samenvatting

PVDA wil inzetten op emotionele, relationele, affectieve en seksuele vorming op school, aangepast aan de leeftijd. De focus van deze lessen moet volgens de partij liggen op wederzijds respect en het aangeven van grenzen, maar er wordt niet ingegaan op de inhoud, behalve dat seksuele vorming in het secundair onderwijs ook aandacht moet besteden aan LGBTI+ onderwerpen (p. 498). Voor de partij is relationele en seksuele vorming cruciaal om gendergerelateerd geweld te voorkomen.

Impact

Opmerkelijk is dat PVDA stelt dat “zowat iedereen het belang inziet van dergelijke vorming”, terwijl relationele en seksuele vorming op scholen de afgelopen jaren net gepaard ging met heel wat misinformatie, maatschappelijke opschudding en debat (p. 490). PVDA gaat niet concreet in op het debat over de gepaste leeftijd voor relationele en seksuele vorming, noch op de invulling van dergelijke lessen of het eventueel verplichte karakter ervan. De  partij onderstreept wel dat “acties altijd aangepast moeten zijn aan de leeftijd, de doelgroep en de realiteit van elke school” en dat, wanneer “jongeren het gevoel krijgen dat hen een ‘agenda’ wordt opgedrongen, dat averechts kan werken” (p. 498). Het ontbreekt dus aan duiding bij hun inhoudelijke visie op relationele en seksuele vorming.