Search
Close this search box.

Relationele en seksuele vorming (Groen)

Samenvatting

In een hoofdstuk rond ‘diverse en inclusieve scholen’ geeft Groen aan meer aandacht te willen besteden aan seksuele en genderdiversiteit in lerarenopleidingen en leerplannen. Seksuele vorming is één van de thema’s die Groen expliciet wil opnemen in de nieuw op te stellen eindtermen voor het basisonderwijs om “een gedeelde basis mee te geven over bredere maatschappelijke thema’s” (p. 201). Bovendien wil Groen het curriculum en het lesmateriaal diverser en inclusiever maken. Zo stelt de partij voor dat educatieve uitgeverijen samen met scholieren en experten bindende standaarden maken voor accurate beeldvorming over gender, relatievormen, gezinstypes, en culturele diversiteit.

Impact

Hoewel Groen seksuele vorming benoemt als een van de thema’s die ze expliciet wil opnemen in de eindtermen voor het basisonderwijs, gaat ze niet inhoudelijk in op de concrete lesinhoud, de leerdoelstellingen of de corresponderende gepaste leeftijd, ondanks de maatschappelijke en politieke opschudding over relationele en seksuele vorming op school. De aandacht die Groen wijdt aan het bevorderen van kennis over seksuele en genderdiversiteit, zowel bij leraren als bij leerlingen, is positief om stigma’s en vooroordelen tegen te gaan en dragen bij aan een meer inclusieve leeromgevingen, evenals een bredere mentaliteitswijziging.