Search
Close this search box.

Relationele en seksuele vorming (cd&v)

Samenvatting

In het kader van seksueel grensoverschrijdend gedrag stelt cd&v dat “vorming en het delen van expertise over seksuele gezondheid intensiever moet, en wel in diverse settings zoals het onderwijs, jeugdzorg en vrijetijdsactiviteiten, met speciale aandacht voor een cultuursensitieve benadering die rekening houdt met onze diverse bevolking” (p. 12). In het kader van gendergerelateerd geweld pleit cd&v voor blijvende aandacht in het basis- en secundair onderwijs voor thema’s als gender, seksualiteit, genderstereotypen en toestemming, indien nodig in samenwerking met externe experts en partners. “Correcte opvoeding en informatie van kleins af aan,” aldus de partij, “kan helpen om kinderen en jongeren te leren praten over seksualiteit en grenzen aan te geven en te respecteren” (p. 86).

Impact

Relationele en seksuele vorming komt niet expliciet aan bod in het partijprogramma van cd&v, hoewel dit onderwerp de afgelopen jaren leidde tot heel wat maatschappelijke opschudding en politiek debat over de concrete lesinhoud, de doelstellingen en de gepaste leeftijden. De partij brengt vorming rond thema’s als gender(stereotypen), seksualiteit, seksuele gezondheid, toestemmingen en grenzen enkel ter sprake in delen van het partijprogramma gewijd aan geweld. Uit de stelling dat opvoeding en informatie kinderen en jongeren van jongs af aan leert grenzen aan te geven en te respecteren, maken we op dat cd&v seksuele en relationele vorming voornamelijk bekijken in het kader van geweldpreventie en in mindere mate in de context van emotionele, relationele en seksuele ontplooiing. Tenslotte valt op dat cd&v diversiteit aanhaalt in haar pleidooi voor intensievere vorming en delen van expertise over seksuele gezondheid. Ook de oproep voor “een cultuursensitieve benadering die rekening houdt met onze diverse bevolking” doet uitschijnen dat zij de noodzaak van dergelijke vorming als nodig of uitdaging beschouwt in ‘diverse settings’ (p. 12).