Search
Close this search box.

Abortus (Vlaams Belang)

Samenvatting

Abortus komt niet aan bod in het partijprogramma van Vlaams Belang.

Impact

Het is opvallend dat Vlaams Belang niets zegt over abortus in haar partijprogramma. Enerzijds omdat het een breekpunt bleek bij het vormen van de huidige regering in 2020, tijdens de afgelopen legislatuur opnieuw voorwerp werd van verhit politiek debat en ook vandaag wordt uitgespeeld in de verkiezingscampagnes in aanloop naar 9 juni. Anderzijds valt de stilte van Vlaams Belang over abortus op omdat de partij hierover wel degelijk een uitgesproken standpunt heeft: zij is namelijk tegen de uitbreiding van de legaal toegestane termijn en tegen de afschaffing of inkorting van de verplichte bedenktijd. Dat zijn twee punten waar de vrijzinnige en feministische bewegingen al lange tijd voor strijden en die eveneens deel uitmaken van een hangend wetsvoorstel dat de steun heeft van een onafhankelijke onderzoekscommissie en de partijen Open Vld, Groen, Vooruit en PVDA. Vlaams Belang daarentegen stelt op haar website dat de huidige abortuswetgeving “al ver genoeg gaat”. Momenteel legt een maximum toegestane termijn op voor abortus bepaald op 12 weken na de bevruchting. Wie niet op tijd weet ongewenst zwanger te zijn of tijdig een beslissing neemt, is genoodzaakt om toevlucht te zoeken in clandestiene milieus of naar Nederland te trekken, waar abortus mogelijk is tot 22 weken na de bevruchting. Abortus in het buitenland gaat echter gepaard met verhoogde kosten, waardoor abortus na 12 weken in de praktijk als een privilege kan worden beschouwd. Een uitbreiding van de toegestane termijn in België wordt dan ook aangeraden door experts om sociale uitsluiting tegen te gaan. Het terugbrengen van de verplichte wachtperiode van zes dagen tot 48 uur, of een volledige afschaffing ervan is belangrijk om het stigma rond abortus op te heffen en het moraliserend karakter van de huidige wetgeving terug te dringen.