Search
Close this search box.

Abortus (PVDA)

Samenvatting

PVDA benadrukt het zelfbeschikkingsrecht als fundamenteel principe, samengevat in het motto ‘mijn lichaam, mijn keuze’. De partij vindt dat de pil gratis moet worden, ook voor wie ouder is dan 25 jaar, en dat langdurige contraceptie zoals het spiraal toegankelijker moet worden. Daarnaast wil ze gratis condooms voorzien bij de huisarts, op scholen en in publieke toiletten. De abortuswetgeving wil PVDA uitbreiden en democratiseren en de toegang tot abortus vereenvoudigen, met specifieke aandacht voor de drempels die vrouwen zonder papieren ervaren. Concreet wil de partij de wettelijke termijn uitbreiden van 12 naar 18 weken, de verplichte bedenktijd terugbrengen van 6 dagen naar 48u en abortus volledig uit het strafrecht halen. Tot slot wil PVDA dat abortus wordt opgenomen in de basisopleiding van artsen en dat het aantal abortuscentra wordt uitgebreid. Opmerkelijk is dat PVDA pleit voor een doorverwijsplicht voor artsen die geen abortus wensen uit te voeren (recht op morele onthouding), wat echter al wet is sinds de laatste wijziging aan de abortuswetgeving in 2018 (pp. 492-3).

Impact

Het verlengen van de wettelijke termijn tot 18 weken vermindert de tijdsdruk op ongewenst zwangeren die de huidige grens van 12 weken naderen.  Bovendien moeten personen die de huidige termijn van 12 weken al overschreden niet meer naar Nederland of het VK trekken, waar abortus mogelijk is tot 22 weken na bevruchting. Belangrijk is dat een abortus in het buitenland verhoogde kosten met zich meebrengt. In de huidige abortuswetgeving is de toegang tot abortus na 12 weken een privilege voor wie het kan betalen. De verlenging die PVDA bepleit betekent democratisering van het recht op abortus. Ook de vereenvoudigde procedure is belangrijk voor inclusie. In het bijzonder vrouwen zonder papieren ervaren extra drempels om hun weg te vinden in alle administratie en doorverwijzingen. Hoewel het inkorten van de wachttermijn tot 48u vooruitgang betekent ten opzichte van de huidige 6 dagen, houdt dit het moraliserend karakter van de huidige wetgeving in stand. Iemand die om abortus vraagt verplichten om zich zes dagen te bedenken, insinueert namelijk dat die vraag onderdoordacht of zelfs verkeerd is. Een afschaffing zou, net zoals het volledig decriminaliseren van abortus, bovendien het stigma rond abortus helpen doorbreken. Abortus integreren in basisopleidingen van artsen en abortuscentra uitbreiden draagt  bij aan een betere en toegankelijkere abortuszorg. De roep om een doorverwijsplicht is opmerkelijk gezien die al tot wet werd gestemd tijdens de laatste wijziging van de abortuswetgeving in 2018.