Search
Close this search box.

Abortus (N-VA)

Samenvatting

Abortus komt niet aan bod in het partijprogramma van N-VA.

Impact

Het is opvallend dat N-VA niets zegt over abortus in haar partijprogramma. Het thema was immers voor haar een breekpunt tijdens de onderhandelingen voor het vormen van de nieuwe regering in 2020. De onenigheid over het thema leidde ertoe dat de mogelijkheid van een federale regering met N-VA op de klippen liep, waarna de Vivaldi-regering met cd&v werd gevormd, hoewel een versoepeling van de abortuswet ook voor hen onbespreekbaar was. Ook tijdens de afgelopen legislatuur werd een hangend wetsvoorstel dat de abortuswetgeving wil versoepelen opnieuw voorwerp van verhit politiek debat. Het is dan ook een belangrijk thema geworden in de verkiezingscampagnes in aanloop naar 9 juni waar verschillende partijen zich rond profileren. Dat N-VA haar standpunt hierover niet toelicht, is dus opvallend. De partij heeft immers wel degelijk een uitgesproken standpunt over abortus: zij is namelijk tegen de uitbreiding van de legaal toegestane termijn en tegen de afschaffing of inkorting van de verplichte bedenktijd. Dat zijn twee punten waar de vrijzinnige en feministische bewegingen al lange tijd voor strijden en die eveneens deel uitmaken van het hangend wetsvoorstel dat de steun heeft van een onafhankelijke onderzoekscommissie en van de partijen Open Vld, Groen, Vooruit en PVDA. Momenteel is abortus wettelijk toegestaan tot 12 weken na de bevruchting. Wie niet op tijd weet ongewenst zwanger te zijn of tijdig een beslissing neemt, is genoodzaakt om toevlucht te zoeken in clandestiene milieus of naar Nederland te trekken, waar abortus mogelijk is tot 22 weken na de bevruchting. Abortus in het buitenland gaat echter gepaard met verhoogde kosten, waardoor abortus na 12 weken in de praktijk als een privilege kan worden beschouwd. Een uitbreiding van de toegestane termijn in België wordt dan ook aangeraden door experts om sociale uitsluiting tegen te gaan. Het terugbrengen van de verplichte wachtperiode van zes dagen tot 48 uur, of een volledige afschaffing ervan is belangrijk om het stigma rond abortus op te heffen en het moraliserend karakter van de huidige wetgeving terug te dringen.