Search
Close this search box.

Een interfederaal actieplan tegen racisme (PVDA)

Impactanalyse

De PVDA beschouwt racisme als een verdeel- en heersmechanisme en pleit er niet alleen voor om bestaande anti-racismewetten te beschermen, maar ook om ze aan te passen om effectieve vervolging makkelijker te maken. De partij erkent het belang van positieve acties om historische ongelijkheden weg te werken, en stelt dat de publieke sector hierbij een pioniersrol moet vervullen. Het programma betreurt ook het blijvende gebrek aan een nationaal plan tegen racisme. PVDA benadrukt dat dit plan concrete en dwingende maatregelen of middelen moet omvatten, wil het daadwerkelijk impact hebben.

Relevante passages uit het partijprogramma van PVDA

Aanpassing van bestaande antiracismewetten

“We formuleren bindende maatregelen met bijbehorende middelen voor het nationaal actieplan tegen racisme. We evalueren en herschrijven de Antiracismewet, de Antidiscriminatiewet en de Genderwet van 2007 om ze effectiever te maken tegen racisme en discriminatie.”

De publieke sector als pionier, die meer middelen kanaliseert

“Maar positieve acties worden echter niet gestimuleerd, noch verplicht of ondersteund door middelen, waardoor ze grotendeels dode letter blijven. Er is nog steeds geen Koninklijk Besluit om positieve acties in openbare diensten mogelijk te maken. Ook het nationale actieplan tegen racisme blijft zo steken in intenties.”

Gebrek aan een nationaal plan tegen racisme, concrete dwangmaatregelen of middelen

“Ondanks jarenlange druk vanuit het middenveld is er nog steeds geen interfederaal actieplan tegen racisme, met een coherente totaalaanpak over federale, gewestelijke en gemeenschapsbevoegdheden heen. Vlaanderen heeft nog steeds geen Vlaams actieplan voorgesteld. Er is ondertussen wel een lijst van federale maatregelen, maar die blijft steken in een opsomming van intenties. Zonder concrete dwingende maatregelen, noch middelen, zal dit plan weinig zoden aan de dijk brengen. Hoewel het de periode 2021-2024 overspant, is minder dan de helft van de 80 maatregelen gerealiseerd.”