Search
Close this search box.

Een interfederaal actieplan tegen racisme (Open Vld)

Open Vld doet hierover geen voorstellen in haar verkiezingsprogramma.

Impactanalyse

Meer dan 20 jaar na de VN-conferentie in Durban, is er nog steeds geen nationaal actieplan tegen racisme. Hoewel Open Vld de noodzaak ziet van een actieplan tegen discriminatie en geweld, wordt nergens in haar verkiezingsprogramma een nationaal plan tegen racisme vermeld.