Search
Close this search box.

Een interfederaal actieplan tegen racisme (N-VA)

Samenvatting

N-VA spreekt over (geweldadige) radicalisering, waaronder antisemitisme, in de maatschappij. De partij wil de komende jaren dat er op federaal niveau meer aandacht besteed wordt aan antisemitisme in de actieplannen tegen racisme. Ze eist dat de federale overheid werk maakt van statististieken over antisemitische daden en wil verder inzetten op herinneringseducatie door bezoeken aan Kazerne Dossin, die als instrument moeten dienen tegen het groeiend antisemitisme.

Impactanalyse

De N-VA verwijst enkel voor het bestrijden van antisemitisme naar een Interfederaal Actieplan tegen Racisme. Nochtans heeft de Vlaamse regering, waar N-VA deel van uitmaakt, geen werk gemaakt van zo’n plan, hoewel die belofte al meer dan 20 jaar gemaakt wordt door de Belgische overheden. 

De aanpak van racisme moet universeel zijn in plaats van bepaalde vormen van racisme als belangrijker te beschouwen. We verwijzen hiervoor naar punt 7 (‘Aanpak van islamofobie en antisemitisme’).