Search
Close this search box.

Een interfederaal actieplan tegen racisme (Groen)

Samenvatting

  • “… een ambitieus nationaal actieplan tegen racisme, samen met alle regeringen en met iedereen die werkt aan meer gelijkheid. We verwachten dat ook de Vlaamse Regering bijdraagt, zoals de federale, Brusselse en Waalse regering al gedaan hebben;” (p. 66)
  • “Meer dan 20 jaar geleden engageerde België zich tijdens de antiracismeconferentie in Durban om een nationaal actieplan tegen racisme op te stellen. In tegenstelling tot al onze buurlanden hebben we vandaag nog steeds geen interfederaal plan. Het finaliseren van een ambitieus nationaal actieplan tegen racisme is een prioriteit voor Groen. Alle relevante actoren moeten hierbij betrokken worden, in het bijzonder de NAPAR-coalitie die het actieplan opnieuw hoog op de agenda heeft geplaatst.” (uitgebreid programma p. 41)

Impactanalyse

Groen vermeldt het interfederaal actieplan tegen racisme duidelijk in zijn programma en benoemt dit als prioriteit. Bovendien benadrukken ze ook de rol van het middenveld.