Search
Close this search box.

Een interfederaal actieplan tegen racisme (cd&v)

Samenvatting

“Om geweld en discriminatie op grond van huidskleur en afkomst in alle domeinen van de samenleving tegen te gaan en vooroordelen en stereotypen te bestrijden, wil cd&v, in samenwerking met het middenveld, werk maken van een nieuw interfederaal actieplan tegen racisme en discriminatie. Een dergelijk actieplan moet de nadruk leggen op een structurele aanpak van racisme en discriminatie, haatspraak en xenofobie.”  (p. 83)

Impactanalyse

cd&v is voorstander van een interfederaal actieplan tegen racisme en discriminatie. Dit voornemen wordt al 22 jaar niet ingevuld, dus het is moeilijk in te schatten of en wanneer dit voornemen een positieve impact zal hebben op groepen die racisme meemaken.