Search
Close this search box.

Een eerlijk klimaatbeleid (Vlaams Belang)

Samenvatting

Het Vlaams Belang geeft aan dat mensen in armoede onevenredig getroffen wordt door het huidige klimaatbeleid: “Het Vlaams Belang is, in tegenstelling tot linkse partijen, niet blind voor de energiearmoede bij steeds meer gezinnen. Verplichte maatregelen die de energiefactuur nog verder doen stijgen, zijn voor ons uit den boze. (…) de structurele hervorming van het sociaal energietarief en uitbreiding op basis van het gezinsinkomen, niet louter meer het statuut.” (p. 37)

  • “Onze partij is niet tegen de elektrificatie en dus uiteindelijk de fossiele afbouw, maar we willen dat dit stapsgewijs gebeurt, en niet alle klimaathectiek.” (p. 37)
  • “Wij bekijken het milieu- en energievraagstuk echter met een pragmatische blik. Dogmatisch doemden- ken en klimaatfetisjisme vervuilen het debat en brengen ons geen stap verder. Ieder voorstel inzake energie moet voldoen aan drie criteria: betaalbaar, betrouwbaar en beter voor het milieu.” (p. 36)

Verder maken zij geen verband met het feit dat ook mensen met migratieachtergrond (en vooral mensen in armoede met migratieachtergrond) onevenredig getroffen worden door de klimaatcrisis. 

Impactanalyse

Betaalbaarheid lijkt voor het Vlaams Belang de belangrijkste parameter bij het klimaatbeleid, maar het is niet altijd duidelijk voor wie. Verder geeft de partij doorheen het programma regelmatig aan dat ze de wetenschappelijke inzichten rond klimaat overdreven en ongeloofwaardig vinden. Een gebrek aan ernst en aandacht voor structurele oorzaken kunnen ervoor zorgen dat de klimaatcrisis nog meer schade aanricht aan de meest kwetsbare groepen, waarbij mensen met migratieachtergrond.