Search
Close this search box.

Een eerlijk klimaatbeleid (PVDA)

Impactanalyse

Het verkiezingsprogramma van de PVDA bevat een expliciet klimaatrechtvaardigheidsbeleid. De partij wil grote vervuilers verantwoordelijk houden voor het aanpakken van klimaatverandering, in plaats van de last bij de arbeidersklasse te leggen. De partij bespreekt het onderwerp vanuit zowel nationaal als mondiaal perspectief, wat een noodzakelijke benadering is voor een mondiaal probleem. De partij stelt voor een einde te maken aan ‘groen neokolonialisme’ en pleit voor het afschaffen van patenten op groene technologieën.

Relevante passages uit het partijprogramma van PVDA

Het ter verantwoording roepen van grote vervuilers 

“Veranderen we radicaal van koers. We verplichten de grote vervuilers om te investeren in plaats van de werkende klasse te overstelpen met groene belastingen. We investeren in efficiënt en betaalbaar openbaar vervoer en helpen mensen hun huizen te isoleren en hun energierekeningen te verlagen.In België en over de hele wereld verdedigen we samenwerking en sociale en klimaatrechtvaardigheid.”; “een ambitieus overheidsinvesteringsplan in hernieuwbare energie, renovatie van woningen en openbaar vervoer.”; “een mobiliteit gebaseerd op regelmatig, comfortabel en toegankelijk openbaar vervoer,”;”Bindende milieunormen voor grote vervuilers, in plaats van groene taksen voor de werkende klasse”; 

Publieke klimaattechnologie, die een einde maakt aan ‘groen kolonialisme’

” We schaffen patenten op groene technologieën af en verhogen de steun voor de klimaattransitie aan landen in het Zuiden. We maken een einde aan het “groene neokolonialisme” van de mijnbouw- en energiereuzen, die grondstoffen en hulpbronnen monopoliseren ten koste van mensenrechten en milieu.”