Search
Close this search box.

Een eerlijk klimaatbeleid (Open Vld)

Samenvatting

Inzake klimaatdoelstellingen streeft Open Vld tegen 2030 naar 50% hernieuwbare elektriciteit, 1 miljoen warmtepompen, maximaliseren van de productiecapaciteit aan windenergie op de Noordzee tot bijna 6 GW en verdubbeling van de productie van wind- en zonne-energie. Hernieuwbare energie wil die bevorderen door massaal zonnepanelen te installeren. Zonnepaneel Installatie wordt gestimuleerd door fiscale incentives en door het schrappen van nettarieven en heffingen wanneer de opgewekte elektriciteit gedeeld wordt onder particulieren. Vergunningplicht voor isolatie moet veranderd worden naar meldingsplicht. Wie investeert in CO2-neutrale installaties en energie-efficiëntie moet op een zo kort mogelijk vergunningsproces kunnen rekenen. Daarnaast wil de partij een sociaal tarief voor energiegebruik die inkomensgebaseerd is en milieuvriendelijke alternatieven belonen. 

Groene stroom en gedeelde energie wordt goedkoper. Open Vld pleit om alle belastingen op groenestroomcontracten voor burgers en bedrijven en voor wie energie deelt, te schrappen.

Impactanalyse

Klimaatverandering treft mensen in armoede en mensen van kleur onevenredig hard. Hoewel er geen expliciet aandacht is voor (gekleurde) armoede, kan een sociaal tarief en gedeelde energie duurzame levenskeuzes ook betaalbaar maken voor zij die het tot nu toe niet kunnen veroorloven. Helaas zal vooral de geprivilegieerde minderheid profiteren van de voorgestelde beloningen voor milieuvriendelijke alternatieven zoals zonnepaneelinstallatie.

Relevante passages uit het partijprogramma van Open Vld

  • “Alle regeringen moeten daarom samenwerken aan een Industrial Deal voor het hele land. Dit bouwt onder meer voort op de Vlaamse Klimaatsprong en kadert in Europese beleidsinitiatieven zoals het Europese Green Industrial Plan met de Net Zero Industry Act en de Critical Raw Materials Act. We zorgen voor de juiste financieringsinstrumenten om de klimaattechnologieën bij onze bedrijven versneld ingang te laten vinden. Dit kan via zowel eenmalige investeringssteun als steun voor de operationele kosten onder de vorm van contracts for difference.” (P.27)
  • “In plaats van met subsidies te strooien, verlagen we de belastingen voor groene producten en diensten. We verschuiven de overheidsheffingen van elektriciteit naar fossiele brandstoffen. Een taks op emissie is voor ons bespreekbaar wanneer die afgesloten wordt in een Europees of internationaal kader, zodat de concurrentiekracht van onze binnenlandse bedrijven gevrijwaard blijft. Internationale gelijke spelregels brengen ons samen verder.” (P.48)