Search
Close this search box.

Een eerlijk klimaatbeleid (N-VA)

Samenvatting

De N-VA geeft toe dat we de gevolgen van de klimaatverandering steeds meer merken en blijft daarvoor inzetten op economische groei, energietransitie, innovatie  en technologie. De N-VA focust wel meerdere keren op energiebesparing en uitstootverlaging op het niveau van burgers. Innovaties en energietransities moeten vooral betaalbaar zijn.

Impactanalyse

De N-VA gaat niet in op de link tussen klimaat en armoede. Zij noemen in hun programma verder nergens de klimaatonrechtvaardigheid op wereldniveau, want ze focussen vooral op Vlaanderen, of het feit dat mensen met migratieachtergrond (en vooral mensen in armoede met migratieachtergrond) onevenredig getroffen worden door de klimaatcrisis.

Ook door een prioriteit te blijven maken van eigenaarschap blijven klimaatmaatregelen voor de grote groep huurders buiten beeld. Ook wordt niet duidelijk gemaakt  wat zij precies bedoelen met betaalbaar, en voor wie?

Relevante passages uit het partijprogramma van N-VA

Enkel de N-VA kiest voor het gezond verstand: een ambitieus klimaatbeleid steunt op gezonde economische groei, een grotere bewustwording en geloof in innovatie en ontwikkeling. Met luchtkastelen komen we er niet.”

Kansen voor burgers om energie te besparen en hun energiefactuur te verlagen.” 

Waar het Europese beleid de lidstaten ondersteunt in het realiseren van de klimaatdoelstellingen zal Europa een partner vinden in ons, maar tegen doelstellingen en maatregelen die de factuur verhogen voor burgers en ondernemingen of die tot buitensporige administratieve lasten leiden, zullen we ons blijven verzetten en terugdraaien waar mogelijk

We staan in principe achter de Europese ambitie om nieuwe wagens zo snel mogelijk emissievrij te krijgen. Maar daar verbinden we telkens een reeks voorwaarden aan inzake haalbaarheid en betaalbaarheid. Bijvoorbeeld inzake een voldoende betaalbaar aanbod aan emissievrije wagens, met bijhorende infrastructuur. “(p. 54)

Eigenaarschap blijft de prioriteit. De Vlaming heeft van oudsher een baksteen in de maag. De 72 procent aan huiseigenaars vormt de sterke ruggengraat van de woningmarkt. Dat eigenaarschap moeten we koesteren en toegankelijk houden voor de huidige en toekomstige Vlaamse generaties. Het bezitten van een eigen woning blijft de beste vorm van pensioensparen en de beste verzekering tegen armoede.” (p. 50)

We blijven de renovatiegolf verder stimuleren. De werking van de energiehuizen wordt verder uitgebouwd. De ondersteuning zet verder in op toegankelijke, eenvoudige, snelle en gecentraliseerde

dienstverlening. We blijven inzetten op de Mijn VerbouwPremie, Mijn VerbouwLening en de

bijhorende begeleiding.” (p. 55)