Search
Close this search box.

Een eerlijk klimaatbeleid (cd&v)

Samenvatting

  • “Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden om evenveel bij te dragen in de strijd tegen klimaatverandering. De lusten en lasten van de klimaattransitie moeten eerlijk verdeeld worden, naar draagkracht en verantwoordelijkheden van mensen. We zijn extra waakzaam voor ondoordacht beleid dat de kloof in de samenleving groter maakt tussen burgers die bij machte zijn om deel te zijn van de transitie, en zij die daar enkel van kunnen dromen. Een logische keuze voor het klimaat moet voor ons ook een logische keuze voor ieders portemonnee worden: we willen ervoor zorgen dat klimaatvriendelijke oplossingen goedkoper worden dan hun fossiele alternatieven.” (p. 295-296)
  • “We hervormen het sociaal tarief voor energie. We willen de toekenning niet meer uitsluitend koppelen aan sociale statuten, maar openstellen op basis van inkomenscriteria die degressief recht kunnen geven op het sociaal tarief.” (p. 311)
  • “We maken elektrisch rijden en verwarmen met een warmtepomp betaalbaar voor de modale burger, door de prijsverhouding tussen elektriciteit en fossiele brandstoffen de klimaatimpact beter te laten reflecteren. We pakken de renovatie-uitdaging aan met een allesomvattend pakket van ruime renovatieleningen, inkomensafhankelijke premies en zorgvuldige ontzorging en trajectbegeleiding.” (p. 311)

Impactanalyse

In de voorstellen van cd&v benadrukt de partij dat ze klimaatmaatregelen betaalbaar wil houden voor de modale burger en mensen met een lager inkomen. Er wordt geen analyse gemaakt over wie er het meest gebukt gaat onder de effecten van klimaatverandering, en wie het grootste aandeel heeft in het veroorzaken van de klimaatramp.