Search
Close this search box.

Een duidelijk beleid tegen extreemrechts (PVDA)

Impactanalyse

PVDA waarschuwt voor de opkomst van extreemrechts, dat door middel van leugenachtige complottheorieën een post-truthcultuur creëert, en pleit voor het afschaffen van antiracismewetgeving. Bovendien stelt de PVDA dat extreemrechts mensen met een migratieachtergrond demoniseert door het gebrek aan sociale huisvesting te instrumentaliseren. Zo zou het woningtekort ‘de schuld van de migranten’ zijn. In deze context bekritiseert de partij in haar programma ook ‘progressieve’ politici die in de retorische valkuilen van extreemrechts trappen. PVDA pleit voor meer maatschappelijke bewustwording van de geschiedenis van het fascisme en racisme. Daarnaast stelt de partij voor om extreemrechtse partijen en bewegingen geen platform meer te bieden in het maatschappelijk debat, onder andere in de media (deplatforming).

Relevante passages uit het partijprogramma van PVDA

De-platforming

Alle partijen op de kieslijsten zouden een gelijke toegang tot de media moeten hebben, behalve de partijen die racisme en haat verspreiden.”

Culturele sensibilisering

“We bestrijden de heropleving van extreemrechts geweld dat onze democratische rechten probeert te ondermijnen. We richten een nationaal museum van het Verzet op, zoals in Nederland en Frankrijk.

bescherming van antiracismewetten

“…Niet toevallig pleit Vlaams Belang al jaren om de antiracismewet, die aanzetten tot haat verbiedt, af te schaffen. Wij behouden de antiracismewet, die een belangrijke historische verworvenheid is van de sociale beweging in ons land, en zorgen ervoor dat deze effectief en correct wordt toegepast.”

Gebrek aan sociale huisvesting, demonisering van mensen met een migratieachtergrond

“De wrevel over lange wachtlijsten voor een sociale woning wordt uitgebuit door de (extreem-)rechtse partijen om racisme te voeden: “ze nemen jouw plaats in”…En zolang er tekorten zijn, zelfs indien er geen discriminatie meer bij te pas komt, zal de racistische verdeel-en-heers die tekorten racistisch blijven uitbuiten.”

Falende ‘progressieve’ politici

“Rechtse politici schilderen mensen met een migratieachtergrond af als profiteurs, niet in staat zich aan te passen…Ook progressieve politici gaan soms mee in dit discours, door hen niet te beschouwen als “echte Belgen”,