Search
Close this search box.

Een duidelijk beleid tegen extreemrechts (Open Vld)

Samenvatting

Volgens Open Vld moeten we ons wapenen tegen conservatieve en extreemrechtse krachten die de klok willen terugdraaien. De partij pleit voor de uitbreiding van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie met verworven liberale burgerrechten zoals het homohuwelijk en abortus, én om het toepassingsgebied ervan te verruimen. Ook burgers zouden rechtstreeks het Handvest kunnen inroepen wanneer lidstaten hun liberale rechten schenden. Zo gelden deze rechten overal in de Unie. 

“Vrijheid, zelfredzaamheid en inclusiviteit, dat zijn onze liberale waarden. We versterken individuen en ondersteunen initiatieven die diversiteit en samenwerking binnen gemeenschappen bevorderen. We creëren kansen voor iedereen om te groeien en te floreren in een steeds veranderende wereld. Daarmee zetten we ons duidelijk af tegen extremen die mensen willen beperken in hun vrijheid, die geloven in een systeem waarbij beslissingen voor mensen worden genomen, en die voor een verdeelde samenleving staan op basis van achterhaalde ideeën over ras en klasse. Daar doen wij niet aan mee, daar doen wij nooit aan mee!” (p. 98)

Impactanalyse

Uitbreiding van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en uitspreken tegen extreemrechtse ideeën zou de normalisering van het laatste kunnen tegengaan. Indien de Europese richtlijnen naar Belgisch recht worden geïmplementeerd (*is nog onduidelijk), kunnen (sociale) mediabedrijven verantwoordelijk worden gehouden voor hun rol in haatdragende (politieke) advertenties of gesponsorde desinformatie. Anderzijds zien we dat verschillende Europese grondrechten die opgenomen zijn in het Handvest vandaag op grote schaal geschonden worden, vooral als het gaat over mensen op de vlucht. Dit riskeert dus een eerder symbolische maatregel te zijn.