Search
Close this search box.

Een duidelijk beleid tegen extreemrechts (Groen)

Impactanalyse

Groen ziet extreemrechts duidelijk als een gevaar voor onze rechtsstaat,waar duidelijk beleid tegen gevoerd moet worden. Ze zien daarbij een belangrijke rol voor  onafhankelijke en goede journalistiek, waaronder de publieke omroep. Onderzoek toont inderdaad aan dat de rol van de media cruciaal is bij de opkomst van extreemrechts. Daarnaast zien ze ook een rol weggelegd voor het Europese beleidsniveau. Met een verbod op fascistische organisaties loopt men het risico de deur open te zetten voor het buiten de wet stellen van verschillende andere organisaties omwille van ideologische redenen.

Relevante passages uit het partijprogramma van Groen

“Extreemrechts is in heel Europa weer in opkomst en dat vormt een pertinent gevaar voor onze rechtstaat. Extreemrechtse en rechtse regeringen zoals in Hongarije voeren een beleid dat persvrijheid ondergraaft en fundamentele echten beknot. Hierdoor komt de onafhankelijkheid van rechters in het gedrang en wordt de vrijheid van de pers om de politiek ter verantwoording te roepen, ondermijnd. De ruimte voor ngo’s en activisten om vrij te opereren wordt kleiner en Internationale samenwerking en solidariteit regeringen gebruiken surveillancetechnologieën om journalisten en oppositiefiguren in de gaten te houden onder het voorwendsel van de nationale veiligheid. 

Wij veroordelen krachtig deze normalisering van extreemrechtse organisaties, van antisemitisme en antidemocratisch gedrag, van extreemrechts geweld en van elke vorm van intolerantie. Wij roepen op tot een verbod op alle organisaties die het fascisme verheerlijken. De straffeloosheid van extreemrechtse organisaties is een van de redenen achter de toename van gewelddadige acties. 

Wij steunen een actieve herinneringscultuur in het onderwijs en willen antifascistische actoren in onze samenlevingen versterken. We willen alle tools die Europa hierin heeft versterken: de Artikel 7-procedure moet hervormd worden zodat het effectief kan worden toegepast, het rechtstaatconditionaliteitsmechanisme moet versterkt worden en goed worden toegepast, de EU moet zo beter kunnen optreden als de rechtstaat geschonden wordt. 

We zijn ook voorstander van de invoering van een Europese wet voor mediavrijheid. Deze wet moet de redactionele en journalistieke onafhankelijkheid waarborgen en mediapluralisme bevorderen. Journalisten mogen niet bespioneerd worden bij hun werk. 

Publieke omroepen mogen geen propagandakanaal zijn. We pleiten ervoor dat de EU-initiatieven voor onafhankelijke kwaliteitsmedia steunt in landen waar de mediavrijheid onder druk staat. Ook willen we als groenen werk maken van eenvan een een statuut voor Europese grensoverschrijdende verenigingen en organisaties zonder winstoogmerk. Ons rapport daarover werd door het Parlement aanvaard, dus nu leggen we de bal in het kamp van de Commissie die met een voorstel moet komen.3 (uitgebreid programma p. 41-42)

40 “Sterke, onafhankelijke journalistiek waarborgen, is voor Groen cruciaal.”

41 “…een sterke, onafhankelijke openbare omroep, en dus een terugdraaiing van de besparingen bij de VRT”

41 “….voldoende tijd en ruimte voor journalisten om grondig onderzoek te kunnen doen.”

41 “… een wettelijk kader tegen SLAPPs (rechtszaken met als doel journalisten of kleine uitgevers het zwijgen op te leggen).”

64 “Een strijd die al lang gestreden is? Jammer genoeg niet: extreemrechtse partijen kloppen in heel Europa op de deur. Ze zijn gevaarlijk voor onze rechten en vrijheden, voor de rechten van vrouwen, mensen van kleur en mensen van de LGBTI+-gemeenschap. In ons politiek werk staat de strijd tegen discriminatie en voor gelijke rechten centraal.”

73 “Dichtbij en ver van huis zien we een zorgwekkende opmars van autoritaire partijen en figuren, van machtsvertoon en het risico op gewelddadige escalatie. Autoritaire leiders in landen als Rusland en China dwingen ons tot waakzaamheid in ons buitenland- en veiligheidsbeleid. We hebben meer Europese samenwerking nodig en Europese strategische autonomie.”

83 “….dat het internet van en voor iedereen is. Iedereen die zich aan de basisregels houdt, mag er gebruik van maken. We vermijden zowel overmacht van internetreuzen als ongeoorloofde staatsinterventies.”

83 “…aanbieders van sociale media verantwoordelijk stellen voor de aanpak van fake news, polarisering en een ongezonde overdaad aan prikkels op hun platform.”

p. 74  “In de afgelopen jaren zagen we politici onafhankelijke rechtspraak in vraag stellen, en rechterlijke uitspraken naast zich neerleggen. Dat is zorgelijk. Groen zal de scheiding der machten te allen tijden beschermen.”