Search
Close this search box.

Dekolonisering (PVDA)

Impactanalyse

Het programma erkent de link tussen het huidige racisme en discriminatie en de koloniale praktijken uit het verleden. Het verkiezingsprogramma van de partij bevat verschillende maatregelen voor dekolonisatie, variërend van het aanpassen van lerarenopleidingen tot financiële steun aan lokale ontwikkelingen in eerder gekoloniseerde gebieden. In dit opzicht gaat PVDA verder dan ‘symbolische’ dekolonisatiepogingen, en heeft ze ook oog voor structurele maatregelen.

Relevante passages uit het partijprogramma van PVDA

Dekolonisatie in de lerarenopleiding,

“We introduceren in de leerplannen en in de lerarenopleiding een kritische duiding tegenover het koloniale verleden, inzicht in de geschiedenis van de migratie en kennis over de strijd tegen het racisme.”

Aanhoudende gevolgen van het kolonialisme (neokolonialisme)

 “In het tijdperk van de kolonisatie werd racisme in de koloniale metropolen als een gif verspreid om de schaamteloze uitbuiting van de volkeren in de kolonies te rechtvaardigen. Die koloniale mentaliteit van destijds is vandaag nog altijd springlevend.”

Dekolonialisme, steun voor een lokale ontwikkeling, niet alleen symbolisch maar ook economisch en structureel

“We maken daarom werk van een echte dekolonisatie. Die is gebaseerd op een reële breuk met de politiek van neokoloniale inmenging en steun voor een lokale ontwikkeling ten gunste van de behoeften van de bevolking. We hebben ook een brede culturele strijd nodig om eindelijk de koloniale mentaliteit af te werpen.”(…) “Dekoloniseren gaat niet enkel over straatnamen aanpassen of uitlegbordjes plaatsen bij foute standbeelden. Dit kunnen belangrijke eerste stappen zijn, maar er is meer nodig. Meer dan 60 jaar zijn er verlopen sinds Congo, Rwanda en Burundi onafhankelijk werden. De Belgische staat heeft deze landen gekoloniseerd en er talrijke misdrijven begaan. Grote ondernemingen en de Belgische elite hebben er volop voordeel uit gehaald. Van de 23 rijkste families in België hebben er negen hun fortuin opgebouwd door Congo leeg te plunderen.”