Search
Close this search box.

Dekolonisering (cd&v)

Samenvatting

“Om onze woorden kracht bij te zetten en omdat diplomatieke druk voorlopig niet hielp, pleit cd&v als belangrijk economisch signaal voor een verbod op de import van producten uit illegaal bezette gebieden. Dat zien we niet als sanctie, maar als uitvoering van het internationaal recht. cd&v steunt een internationaal onderzoek naar oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid door beide strijdende partijen, en wil daar ook financiële steun voor geven. cd&v pleit via Vlaanderen, België en de EU voor sancties op Europees niveau, gericht op Hamas-sympathisanten én gewelddadige Israëlische kolonisten. cd&v zal pleiten voor verdere economische sancties op Europees niveau als het buitensporige geweld niet afneemt. Samenwerkingsverbanden met Israël kunnen een nuttig kanaal zijn om de nodige druk te zetten op Israël. De EU heeft een associatieovereenkomst met Israël. Het uitdiepen van verdere relaties is nu helemaal niet aan de orde. De associatieraad moet nu enkel en alleen dienen om onze bezorgdheden duidelijk te maken aan Israël. cd&v pleit ervoor dat dialoog en de-escalatie zo snel mogelijk centraal komen te staan. Diplomatieke initiatieven van landen in de regio kunnen daar een belangrijke rol in spelen en moeten versterkt worden met andere initiatieven. Om vooruitgang te boeken, zal veel richtinggevende druk vanuit de internationale gemeenschap nodig zijn en daar kunnen de VS samen met de EU een belangrijke rol in spelen. Een duurzame oplossing voor dit conflict kunnen we enkel bereiken aan de onderhandelingstafel en niet via geweld. cd&v vindt dat België en de EU de Palestijnse staat moeten erkennen. Dat is een belangrijk onderdeel van het bredere vredesproces.” (p. 318)

Impactanalyse

cd&v doet geen uitspraken over ons koloniaal verleden. Nochtans is het nodig dat in het politieke debat lessen getrokken worden over dat verleden, en over hoe dat verleden vandaag nog doorwerkt in de onderdrukking van verschillende gemeenschappen. cd&v pleit voor erkenning van de Palestijnse staat, maar benoemt de bezetting van Palestina door Israël niet als koloniaal project. De partij pleit voor een boycot van producten uit bezette gebieden, maar doet geen uitspraken over wapenhandel tussen België en Israël.