Search
Close this search box.

Bestrijding van online haatspraak (Vlaams Belang)

Samenvatting

Volgens Vlaams Belang krijgt Big Tech teveel ruimte om bepaalde politieke meningen, en in het bijzonder die van Vlaams Belang, te censureren. Dit is volgens hen in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Daarom willen ze “zware straffen voor de sociale mediaplatformen die online inhoud censureren die de wet niet overtreedt (tot één miljoen euro per overtreding per dag) en een einde aan de markt- en machtsconcentratie van een te beperkt aantal buitenlandse Big Tech-bedrijven door het opbreken van het oligopolie en het verhinderen van verdere monopolievorming. Daarnaast willen ze een strenger toezicht door de overheid op de data van onze burgers die door grote technologiebedrijven bijgehouden en verwerkt worden en een verplichte transparantie voor grote technologiebedrijven inzake de gelijke behandeling van alle politieke opvattingen op hun platform.” (p. 79)

Ze pleiten ook voor ‘een ruime invulling van de vrije meningsuiting, die niet geldt voor laster en oproepen tot geweld.’ (p. 77)

Impactanalyse

De ruime invulling van de vrije meningsuiting zoals die voorgesteld wordt door het Vlaams Belang houdt in dat aanzetten tot haat en racisme niet meer strafbaar zou zijn. Door van socialemediabedrijven te verwachten dat zij enkel strafbare meningsuitingen zouden censureren, wordt dus de deur opengezet voor nog meer online racistische haatspraak.