Search
Close this search box.

Bestrijding van online haatspraak (PVDA)

Impactanalyse

Het PVDA-programma heeft aandacht voor het probleem van (online) haatspraak, en het feit dat antiracistische activisten en mensen met een migratieachtergrond hier buitenproportioneel vaak doelwit van zijn. De partij maakt daarbij ook de structurele analyse dat die haat gefaciliteerd wordt door een ecosysteem van extremistische politieke partijen, hun satellietorganisaties en traditionele media. PVDA erkent ook de verantwoordelijkheid van sociale media bij het tegengaan van haatspraak. De partij pleit bovendien voor het bijsturen van het wetgevend kader, opdat online haatspraak beter kan worden bestreden. 

Relevante passages uit het partijprogramma van PVDA

Haatspraak, ecosysteem van extremistische politieke partijen, hun satellietorganisaties en traditionele media

 “Daarvoor heeft extreemrechts vandaag een taakverdeling uitgewerkt. Enerzijds zijn er de officiële extreemrechtse partijen die zich een nieuw imago proberen aanmeten, strak in het pak en ogenschijnlijk onschuldig. Ze willen als een normale partij behandeld worden en proberen aan de macht te komen. Anderzijds onderhouden ze nog steeds banden met allerlei satellietorganisaties zoals Schild & Vrienden of Voorpost, die onverdroten racisme en haatspraak combineren met agressieve acties bedoeld om politieke tegenstanders te intimideren.

Het gevaar van die gespleten tactiek is dubbel. Langs de ene kant zijn de traditionele media en partijen minder op hun hoede voor extreemrechtse partijen en geven ze meer aandacht en legitimiteit aan hun boodschap. Langs de andere kant voelen geradicaliseerde aanhangers zich steeds meer aangemoedigd om tot gewelddaden over te gaan.”

Rol van sociale media, kwetsbare groepen

“Sociale media maken het gemakkelijker om te communiceren, soms ook anoniem. Antiracistische activisten en bekende gezichten met migratieachtergrond worden doelwit voor extreemrechtse trollen en racistische haatspraak.De bestaande wetten en procedures moeten daarom geëvalueerd worden en bijgestuurd waar nodig, opdat online haatspraak effectief bestreden kan worden en slachtoffers de bescherming krijgen die ze verdienen.”