Search
Close this search box.

Bestrijding van online haatspraak (Open Vld)

Samenvatting

Open Vld spreekt over het uitbouwen van ‘online politie’, die beter en sneller handelt tegen criminele fenomenen in de digitale wereld. Artificiële intelligentie die aanzet tot haat of deepfakes moeten strafbaar worden. Verder moet er proactief opgetreden worden tegen desinformatie door sociale media bedrijven te verplichten tot transparantie over de algoritmes die ze gebruiken. 

“De vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel basisrecht, dat echter wordt ondermijnd door de bewuste verspreiding van desinformatie. Het is essentieel dat wij proactief optreden tegen deze desinformatie. We doen dat niet door middel van censuur of een verbod, maar door het bevorderen van onafhankelijke factchecking, het ontmaskeren van valse informatie, en het weerbaar maken van onze burgers tegen dergelijke invloeden. Wij stellen daarnaast voor om sociale media bedrijven te verplichten tot transparantie over de algoritmes die zij gebruiken. Dit zorgt voor meer transparantie en dus een meer robuuste democratie.” (p. 106)

Impactanalyse

Het is moeilijk in te schatten of een verplichte transparantie door sociale media de racistische online haatspraak kan tegengaan, omdat Open Vld alleen aandacht aan de algoritmes besteedt. Een onafhankelijke factchecking tegen desinformatie zou anderzijds journalistieke redacties wel dwingen  om frames die online haat bevorderen,  niet gedachteloos te reproduceren. Open Vld doet geen uitspraken over de aanpassing van artikel 150 uit de Grondwet, die de vervolging en bestraffing van alle vormen van haatspraak moet mogelijk maken. 

Relevante passages uit het partijprogramma van Open Vld

66 “haatspraak beter aanpakken en zorgen voor een goede opvolging”

83 “….dat het internet van en voor iedereen is. Iedereen die zich aan de basisregels houdt, mag er gebruik van maken. We vermijden zowel overmacht van internetreuzen als ongeoor- loofde staatsinterventies.”

83 “…op school mediawijsheid en omgaan met sociale media en digitale technologie – zoals artificiële intelligentie – aan bod laten komen”

83 “….meer digitale transparantie, zodat je als gebruiker weet hoe algoritmes werken en welke data gebruikt worden om ze te creëren. We vermijden dat een gesprek met AI een menselijke interactie lijkt. Dat doen we met een meldplicht.”

83 “…..aanbieders van sociale media verantwoordelijk stellen voor de aanpak van fake news, polarisering en een ongezonde overdaad aan prikkels op hun platform.”

“Daarbij is het voorkomen van de verspreiding van online haat en fake news voor ons essentieel. Met de EU digitale grondwet, bestaande uit de Digital Services Act en de Digital Markets Act, hebben we in Europa de basis gelegd om haatzaaien en desinformatie tegen te gaan met gebruikersrechten, transparantie en duidelijke regels, om een democratischer internet te creëren. Deze regels moeten verder ontwikkeld worden. (…)De EU moet bovendien steun verlenen aan platforms, maatschappelijke organisaties en media-initiatieven ter bevordering van mediageletterdheid en strategieën tegen haat.” (uitgebreid programma, p. 42)

“Groen wil zowel online als offline de strijd aangaan tegen racisme, antisemitisme, seksisme, Islamo-, trans- en holebifobe persmisdrijven en meervoudige haatspraak. We herzien artikel 150 van de grondwet zodat drukpersmisdrijven voor alle discriminatiecriteria correctioneel kunnen behandeld worden.” (uitgebreid programma, p. 49)