Search
Close this search box.

Bestrijding van online haatspraak (N-VA)

Samenvatting

De N-VA vermeldt online geweld enkel in de context van gendergerelateerd geweld. Ze willen er bijzondere aandacht voor hebben maar leggen niet uit hoe. Verder wil N-VA om de vrijheid van meningsuiting te beschermen het wettelijk kader rond haatspraak versoepelen, door aanzetten tot haat niet meer strafbaar te maken.

Impactanalyse

We weten uit onderzoek dat gendergerelateerd online geweld vooral voorkomt bij vrouwen met migratieachtergrond. De aanpak moet dus intersectioneel zijn om effectief te zijn. Voorlopig is enkel racistische haatspraak voor een strafrechtbank te brengen, om de genderdimensie toe te voegen is een aanpassing van artikel 150 van de Grondwet nodig. Daarover doet N-VA geen uitspraken.

Relevante passages uit het partijprogramma van N-VA

“Voor ons kan alleen oproepen tot geweld vervolgbaar zijn. “Aanzetten tot haat” schrappen we uit de strafwetgeving omdat haat niet te definiëren valt en bovendien op zich ook niet strafbaar is. Hoe kan “aanzetten tot haat” dan strafbaar zijn?  Uit respect voor historische feiten en de slachtoffers behouden we wel de bestaande wetgeving inzake het ontkennen van volkerenmoorden. “ (p. 48)

“Gendergerelateerd geweld is spijtig genoeg nog steeds een realiteit. Wij zetten verder in op een strenge aanpak, maar doen ook aan preventie. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan kwetsbare personen en aan het voorkomen van huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking, waarvoor een bevoegdheidsoverschrijdende en transversale aanpak wordt uitgewerkt. We hebben ook bijzondere aandacht voor online misbruik en geweld.” (p. 89)