Search
Close this search box.

Bestrijding van online haatspraak (Groen)

Impactanalyse

De risico’s op haatspraak en de aanpak ervan worden genoemd: leren omgaan met sociale media in het onderwijs, meer digitale transparantie, sociale mediabedrijven verantwoordelijk stellen voor polarisering, fake news etc. 

Verder pleit Groen voor een beter wettelijk kader, zowel nationaal, door de aanpassing van artikel 150 van de Grondwet, als op Europees niveau, waar er nog werk gemaakt moet worden van de omzetting naar Belgische wetgeving van de Digital Services Act en de Digital Markets Act. Deze ingrepen in de wetgeving zullen er inderdaad voor zorgen dat alle vormen van haatspraak vervolgd en bestraft kunnen worden, en dat sociale mediaplatformen beter gereguleerd en aansprakelijk gehouden kunnen worden.

Relevante passages uit het partijprogramma van Groen

66 “haatspraak beter aanpakken en zorgen voor een goede opvolging”

83 “….dat het internet van en voor iedereen is. Iedereen die zich aan de basisregels houdt, mag er gebruik van maken. We vermijden zowel overmacht van internetreuzen als ongeoor- loofde staatsinterventies.”

83 “…op school mediawijsheid en omgaan met sociale media en digitale technologie – zoals artificiële intelligentie – aan bod laten komen”

83 “….meer digitale transparantie, zodat je als gebruiker weet hoe algoritmes werken en welke data gebruikt worden om ze te creëren. We vermijden dat een gesprek met AI een menselijke interactie lijkt. Dat doen we met een meldplicht.”

83 “…..aanbieders van sociale media verantwoordelijk stellen voor de aanpak van fake news, polarisering en een ongezonde overdaad aan prikkels op hun platform.”

“Daarbij is het voorkomen van de verspreiding van online haat en fake news voor ons essentieel. Met de EU digitale grondwet, bestaande uit de Digital Services Act en de Digital Markets Act, hebben we in Europa de basis gelegd om haatzaaien en desinformatie tegen te gaan met gebruikersrechten, transparantie en duidelijke regels, om een democratischer internet te creëren. Deze regels moeten verder ontwikkeld worden. (…)De EU moet bovendien steun verlenen aan platforms, maatschappelijke organisaties en media-initiatieven ter bevordering van mediageletterdheid en strategieën tegen haat.” (uitgebreid programma, p. 42)

“Groen wil zowel online als offline de strijd aangaan tegen racisme, antisemitisme, seksisme, Islamo-, trans- en holebifobe persmisdrijven en meervoudige haatspraak. We herzien artikel 150 van de grondwet zodat drukpersmisdrijven voor alle discriminatiecriteria correctioneel kunnen behandeld worden.” (uitgebreid programma, p. 49)