Search
Close this search box.

Bestrijding van online haatspraak (cd&v)

Samenvatting

  • “We verdedigen ieders recht op vrije meningsuiting, maar we trekken een duidelijke lijn bij haatspraak en haatboodschappen. Respect is de basis van onze maatschappij. We moeten dus respectvol omgaan met digitale media. Scholen dienen te focussen op media-ethiek en mediawijsheid. Slachtoffers moeten we stimuleren om melding te doen. Daarnaast moet haatspraak ook effectief vervolgd kunnen worden. Dat laat vandaag nog te wensen over. Dat komt omdat alle haatboodschappen, behalve racistische boodschappen, voor het hof van assisen komen. Dat is een omslachtige, tijdrovende en dure procedure. In praktijk komt dat erop neer dat alle geschreven haatspraak die geen racistisch motief heeft – denk maar aan haat jegens LGBTQIA+-personen of moslimhaat – niet vervolgd kan worden.” (p. 83)
  • “We willen ook dat socialemediaplatformen meer verantwoordelijkheid nemen bij het tegengaan van desinformatie en dat ze de factchecks intensiveren in samenwerking met journalistenverenigingen.” (p. 112)

Impactanalyse

cd&v neemt standpunt in tegen online haat en stelt een beleid voor waarbij omstanders, scholen en slachtoffers geactiveerd worden maar benoemen ook de verantwoordelijkheid van socialemediaplatformen. Zij onderschrijven ook het standpunt van verschillende middenveldorganisaties die pleiten voor de correctionalisering van alle vormen van haatspraak via een aanpassing van artikel 150 van de Grondwet. Een beleid op verschillende fronten is inderdaad nodig om het fenomeen aan te pakken.