Search
Close this search box.

Antiracismebeleid in het onderwijs (Vlaams Belang)

Samenvatting

Volgens Vlaams Belang is de dalende onderwijskwaliteit in eerste instantie het gevolg van migratie en een toenemende diversiteit, die ervoor zorgt dat minder kinderen Nederlands als thuistaal hebben. Anderstalige nieuwkomers moeten daarom gedurende een jaar een intensieve taalbadklas met een bindende eindtest volgen, een ‘Conscienceklas’, genoemd naar de Antwerpse schrijver Hendrik Conscience. De vrijblijvende KOALA-screening in de derde kleuterklas moet worden aangevuld met een bindende taaltest, die bepaalt of de kleuter het Nederlands voldoende beheerst om te kunnen doorstromen naar de lagere school. (p. 43)

Impactanalyse

Uit een recent onderzoek van Vlaamse Scholierenoepel blijkt dat één op de vijf Vlaamse leerlingen in het secundair onderwijs racisme heeft ervaren op school. Toch heeft geen enkele onderwijskoepel een antiracismebeleid. Mogelijks zullen de voorstellen van het Vlaams Belang die het ‘wokisme’ willen tegenhouden in het onderwijs dit antiracismebeleid onmogelijk maken. In hun uitspraken rond critical race theory maakt het Vlaams Belang duidelijk over welke vorm van (vermeend) racisme zij zich zorgen maken: het racisme tegen witte mensen. In plaats van dus een beleid te ontwikkelen dat het racismeprobleem in het onderwijs wil aanpakken, ontwikkelt het Vlaams Belang een discours dat het bespreken en problematiseren van racisme aanduidt als de enige en echte vorm van racisme.

Relevante passages uit het partijprogramma van Vlaams Belang

  • “Om toegelaten te worden tot het Nederlandstalig onderwijs moeten kinderen van wie de thuistaal niet het Nederlands en indien ze niet slagen voor een taaltest, verplicht voorafgaand taalbadklassen volgen tot er voldoende kennis is.” (p. 11) 
  • “Het Vlaams Belang wil het Nederlands als exclusieve communicatietaal in de klas, op de speelplaats en in de omgang met de ouders.”(p. 43)
  •  Voor het hoger onderwijs stelt Vlaams Belang verschillende maatregelen voor die zich richt tegen de ‘woke-ideologie’ en zo de academische vrijheid en vrijheid van meningsuiting moet beschermen. Ze vragen “een onafhankelijk onderzoek naar de aanwezigheid van de woke-ideologie in het hele Vlaams onderwijs, omdat die leidt tot (zelf) censuur van studenten en personeel en strengere regels met betrekking tot de vrijwaring van de pluraliteit voor het autonoom hoger gemeenschapsonderwijs, waaronder UGent, HOGENT, Erasmushogeschool Brussel en Howest.” (p. 77)
  • “Racisme hoort vanzelfsprekend nergens thuis. Iedereen verdient een gelijke behandeling. We mogen critical race theory dus niet toelaten op onze schoolbanken.” (Brochure ‘Cultuurstrijd’ p. 32)