Search
Close this search box.

Antiracismebeleid in het onderwijs (Open Vld)

Samenvatting

De partij wil meer investeren in het welzijn van leerlingen en scholieren. Daarbij willen ze dat leerlingen onderwijs volgen dat het beste bij hen past. Dit moet volgens Open Vld gebeuren door meer ondersteuning voor kinderen in zorgnood binnen het gewoon onderwijs, aparte taaltrajecten in kleuterscholen voor een sterke basis Nederlands én tegelijkertijd meer inzetten op het verwerven van ‘vreemde talen’. (P.100). 

Open Vld wil de stap naar het onderwijs aantrekkelijker maken door het wegwerken van administratieve drempels voor zij-instromers, een mobiliteitsbudget voor leerkrachten en meer aandacht voor mentale gezondheid en grensoverschrijdend gedrag.   

Impactanalyse

Uit een onderzoek van de Vlaamse Scholierenkoepel blijkt dat één op de vijf Vlaamse leerlingen in het secundair onderwijs racisme heeft ervaren op school, en de helft aangeeft er getuige van te zijn geweest. Dit heeft vervolgens verstrekkende gevolgen voor zowel het welzijn als de schoolprestaties van leerlingen met een migratieachtergrond. Nergens spreekt de partij over een antiracismebeleid, dat wel degelijk bijdraagt tot het welbevinden van elk kind. Ook het uitsluitingsbeleid door het hoofddoekenverbod komt niet aan de orde. Afschaffing hiervan zou niet alleen het onderwijs aantrekkelijker maken, maar zou ook impact hebben op het welbevinden van leerling én leerkracht.