Search
Close this search box.

Antiracismebeleid in het onderwijs (N-VA)

Samenvatting

De N-VA zet in op onderwijskwaliteit, en daarvoor willen ze een prioriteit maken van Nederlands en wiskunde. Voor kinderen die thuis geen Nederlands spreken is het leren van het Nederlands de belangrijkste garantie op succes. Daarnaast legt de N-VA veel nadruk op de ouderlijke verantwoordelijkheid. Ze maken een onderscheid tussen ouders die ‘echt hulpbehoevend’ zijn en ouders die hun verantwoordelijkheid niet opnemen.

Impactanalyse

De N-VA heeft in zijn programma geen aandacht voor een beleid dat komaf maakt met racisme op school. Ongelijkheid ziet zij vooral in termen van anderstaligheid en een gebrekkige kennis van het Nederlands en de mate waarin ouders al dan niet hun verantwoordelijkheid opnemen voor kinderen. Werken aan onderwijsongelijkheid wordt dan vooral werken aan de Nederlandse taal. Onderzoek wijst nochtans uit dat meertalige kinderen nood hebben aan een open taalbeleid waarbij meertaligheid positief gewaardeerd wordt.

Relevante passages uit het partijprogramma van N-VA

“Scholen en leerkrachten kunnen niet alles alleen aan en kunnen niet elk probleem in de maatschappij oplossen. Wanneer scholen vaststellen dat kinderen geen gelijke onderwijskansen krijgen omdat hun ouders niet aan hun ouderlijke verantwoordelijkheid kunnen of willen beantwoorden, dan kunnen zij dat discreet melden aan het lokaal sociaal beleid.” (p. 62)