Search
Close this search box.

Juridische en proactieve praktijktesten om discriminatie op te sporen (Vooruit)

Samenvatting

Vooruit stelt in haar verkiezingsprogramma proactief praktijktesten te willen inzetten op de arbeidsmarkt en huurmarkt, maar ook in het onderwijs, de zorg, bij handelszaken en in de horeca. Die testen moeten volgens de partij zowel sensibiliserend als sanctionerend worden ingezet:

  • “We willen dat iedereen die kan werken ook echt de kans krijgt om te werken. Discriminatie op de arbeidsmarkt kan absoluut niet. Daarom zorgen we ervoor dat er systematisch praktijktesten gebeuren, die zowel sensibiliserend als sanctionerend werken.” (p. 44)
  • “We [voeren] praktijktesten in die het mogelijk maken om de discriminerende verhuurder individueel te sensibiliseren en bij herhaaldelijke overtredingen te bestraffen.” (p. 55)
  • “[We] voeren [praktijktesten] uit in de private sector, de non-profit en de publieke sector om specifieke plannen te kunnen opstellen, bijvoorbeeld voor de huizenmarkt, arbeidsmarkt, maar ook de toegang tot onderwijs, zorg, horeca en handelszaken. Deze praktijktesten worden in heel Vlaanderen uitgerold. Als uit de praktijktesten blijkt dat er discriminatie bestaat binnen een bepaalde sector, blijft dit niet zonder gevolg: we ontwikkelen een positief diversiteitsbeleid maar zorgen ook dat sancties mogelijk zijn.” (p. 221)

Impactanalyse

De huidige onderzoeken aan de hand van praktijktesten tonen aan dat er op de arbeids- en woningmarkt tegenover verschillende groepen, en vooral tegenover mensen met een handicap en mensen met migratieachtergrond een substantiële en structurele negatieve discriminatie bestaat. Hun risico om gediscrimineerd te worden is verschillende malen hoger dan groepen zonder deze kenmerken. Tot nu toe werden praktijktesten door Vooruit enkel ingezet als onderzoeks- en sensibiliserend instrument. Het feit dat Vooruit zich nu voorneemt om ook sancties op te leggen bij overtredingen, is positief en zou een einde kunnen maken aan het de facto gedoogbeleid voor discriminatie dat momenteel gevoerd wordt.

Relevante passages uit het partijrprogramma van Vooruit

p. 44: We willen dat iedereen die kan werken ook echt de kans krijgt om te werken. Discriminatie op de arbeidsmarkt kan absoluut niet. Daarom zorgen we ervoor dat er systematisch praktijktesten gebeuren, die zowel sensibiliserend als sanctionerend werken. Zo garanderen we dat iedereen gelijk behandeld wordt op onze arbeidsmarkt.

p. 55: Elke kandidaat-huurder die voldoende inkomen heeft en de gepaste gezinsgrootte, moet een eerlijke kans krijgen om een huurwoning te bezichtigen. Daarom voeren we praktijktesten in die het mogelijk maken om de discriminerende verhuurder individueel te sensibiliseren en bij herhaaldelijke overtredingen te bestraffen. Daarnaast maken we werk van een instrument dat de huurder beoordeelt op basis van objectieve parameters.

p. 221: Een plan om racisme en discriminatie tegen te gaan heeft alleen zin als we goed weten waar de grootste knelpunten zitten, hoe vaak racisme en discriminatie voorkomen, en in welke maatschappelijke domeinen de grootste problemen zitten. Daarom zetten we harder in op beleidsvoorbereidend onderzoek, om precies dat te onderzoeken. Een van de technieken voor dergelijk onderzoek zijn proactieve praktijktesten. Die voeren we uit in de private sector, de non-profit en de publieke sector om specifieke plannen te kunnen opstellen, bijvoorbeeld voor de huizenmarkt, arbeidsmarkt, maar ook de toegang tot onderwijs, zorg, horeca en handelszaken. Deze praktijktesten worden in heel Vlaanderen uitgerold. Als uit de praktijktesten blijkt dat er discriminatie bestaat binnen een bepaalde sector, blijft dit niet zonder gevolg: we ontwikkelen een positief diversiteitsbeleid maar zorgen ook dat sancties mogelijk zijn. Om de integriteit van nieuwe wetgeving te garanderen onderwerpen we ze altijd aan een discriminatietoets, waarbij discriminatoire eigenschappen en verborgen nadelen voor minderheden opgespoord kunnen worden.

p. 222: Om na te gaan of de dienstverlening bij de overheid gelijk is voor iedereen, test de overheid klantvriendelijkheid, onpartijdigheid en kwaliteit van de dienstverlening via mystery shopping.

p. 222: Iedereen moet ongeacht etnisch-culturele afkomst, gender, leeftijd, seksuele voorkeur of handicap toegang hebben tot het uitgaansleven. Daarom zorgen we ervoor dat er camerabewaking is in alle horecazaken met portiers en zorgen we voor een verplichte incidentmelding aan lokale politiekorpsen en het meldpunt discriminatie. Ook praktijktesten in het verenigings- en uitgaansleven worden op punt gesteld.